Zielony Smok - logo witryny

Przekrzywienie w miejscu

Użyty został skrypt transform.js.

Mamy figurę, którą chcemy przekrzywić w osi X o współczynnik 0.4

Zawartość możesz zobaczyć w
przeglądarce obsługującej element <canvas>
z kontekstem "2d"

Listing

	var cv = document.getElementById("canvas1");
	var ctx = cv.getContext("2d");
	var leftX = 220;
	var topY = 40;
	var width = 75;
	var height = 50;
	var cornerRadius = 15;
	drawRectangle(ctx);
	

Jeżeli chcemy saklować figurę względem środka ciężkości,
należy:

wykonać translację środka ciężkości do punktu
(0,0)

Zawartość możesz zobaczyć w
przeglądarce obsługującej element <canvas>
z kontekstem "2d"

Listing

	var cv = document.getElementById("canvas2");
	var ctx = cv.getContext("2d");
	var leftX = 220;
	var topY = 40;
	var width = 75;
	var height = 50;
	var cornerRadius = 15;
	ctx.save();
	ctx.translate(-(leftX+width/2), -(topY+height/2));
	drawRectangle(ctx);
	

wykonać żądane przekrzywienie

Zawartość możesz zobaczyć w
przeglądarce obsługującej element <canvas>
z kontekstem "2d"

Listing

	var cv = document.getElementById("canvas3");
	var ctx = cv.getContext("2d");
	var leftX = 220;
	var topY = 40;
	var width = 75;
	var height = 50;
	var cornerRadius = 15;
	ctx.transform(1,0,0.4,1,0,0);
	ctx.translate(-(leftX+width/2), -(topY+height/2));
	drawRectangle(ctx);
	

przesunąć figurę z powrotem (translacja zwrotna)

Zawartość możesz zobaczyć w
przeglądarce obsługującej element <canvas>
z kontekstem "2d"

Listing

	var cv = document.getElementById("canvas4");
	var ctx = cv.getContext("2d");
	var leftX = 220;
	var topY = 40;
	var width = 75;
	var height = 50;
	var cornerRadius = 15;
	ctx.translate(leftX+width/2, topY+height/2);
	ctx.transform(1,0,0.4,1,0,0);
	ctx.translate(-(leftX+width/2), -(topY+height/2));
	drawRectangle(ctx);