Zielony Smok - logo witryny

Przekrzywienie – Sposób 1

Użyty został skrypt transform.js.

Ustawiamy przekrzywienie przy użyciu setTransform(1,hy, hx, 1, 0, 0).

Macierz jest zerowana, a następnie ustawiana na podaną transformację.

Zawartość możesz zobaczyć w
przeglądarce obsługującej element <canvas>
z kontekstem "2d"

Listing

	var cv = document.getElementById("canvas");
	var ctx = cv.getContext("2d");
	var leftX = 10;
	var topY = 10;
	var width = 150;
	var height = 100;
	var cornerRadius = 15;
	drawRectangle(ctx);
	ctx.setTransform(1,0,0.5,1,0,0);
	ctx.translate(200,100);
	drawRectangle(ctx);