Zielony Smok - logo witryny

Standard: Standard

Przegląd elementu HTMLCanvasElement

Właściwości

Stan canvas
Właściwość Opis Wartość lub klasa obiektu Wartość
domyślna
width Opisuje szerokość canvas unsigned long 300px
height Opisuje wysokość canvas unsigned long 150px

Funkcje

Funkcje ogólne
Typ zwracany Nazwa Opis
DOMString toDataURL([type], [args...]) Zwraca dane w postaci łańcucha tekstowego, który powstał w wyniku zakodowania informacji o obrazie przy użyciu kodowania Base64.
Typ DOMString – oznacza typ MIME image.png (domyślne) albo image/jpeg.
Jeśli type=image/jpeg to args... może być liczbą oznaczającą ‘dokładność obrazka’ od 0.0 - 1.0.
Obrazek zapamiętywany jest w rozdzielczości 96dpi.
void toBlob(callback, [type], [args...]) callback – funkcja wywołania zwrotnego przyjmująca obiekt blob jako jedyny argument.
type – opcjonalne – DOMString podający format obrazka w typie MIME: image/png – domyślne albo image/jpeg
Jeżeli drugi argument jest image/jpeg to możemy podać args, np. liczbę od 0.0 do 1.0 oznaczającą ‘dokładność’ obrazka. Obrazek podawany jest w rozdzielczości 96dpi.
RenderingContext getContext(id, args...) Zwraca kontekst, na którym można wykonywać wszystkie operacje
DOMString id – dopuszczalne wartości 2d albo webGL.