Zielony Smok - logo witryny

Properties – zapisywanie i odczytywanie (3)

Obiekt Properties to hashmapa przechowująca pary wartości: “nazwa właściwości – wartość” podane jako łańcuchy znaków. Properties zapisuje się do plików .properties. Tutaj pokazuję jak zapisać Properties do pliku XML.

Zapisywanie

Klasa R021.java
package aderby.start;

import aderby.DerbyUtil;

import java.io.*;
import java.nio.charset.StandardCharsets;
import java.util.*;

public class R021 {
  public static void main(String[] args) {
    Properties props = new Properties();
    props.put("user", "Jacek");
    props.put("password", "abcdefgh");
    props.put("create", "true");
    props.put("nazwa", "ąęśćżźółń");
    FileOutputStream fos = null;
    try {
      fos = new FileOutputStream(
          "aderby/src/resources/props/r021.xml");
      props.storeToXML(fos, "Właściwości startowe",
          StandardCharsets.UTF_8);
    } catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    DerbyUtil.close(fos);
  }
}

Po uruchomieniu klasy otrzymujemy plik r021.xml:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE properties SYSTEM "http://java.sun.com/dtd/properties.dtd">
<properties>
<comment>Właściwości startowe</comment>
<entry key="password">abcdefgh</entry>
<entry key="create">true</entry>
<entry key="user">Jacek</entry>
<entry key="nazwa">ąęśćżźółń</entry>
</properties>

Odczytywanie

Klasa R021a.java
package aderby.start;

import aderby.DerbyUtil;

import java.io.*;
import java.util.*;
import java.util.Map.*;

public class R021a {
  public static void main(String[] args) {
    FileInputStream fis = null;
    Properties props = new Properties();
    try {
      fis = new FileInputStream(
          "aderby/src/resources/props/r021.xml");
      props.loadFromXML(fis);
    } catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    //albo
    Set<Entry<Object, Object>> pr = props.entrySet();
    for (Entry<Object, Object> entry : pr) {
      String nazwa = (String) entry.getKey();
      String value = (String) entry.getValue();
      System.out.println(nazwa + "=" + value);
    }
    //albo
    //props.forEach((key, value) -> System.out.println(key + ": " + value));
    DerbyUtil.close(fis);
  }
}

Po uruchomieniu klasy na konsoli zobaczymy:

password=abcdefgh
create=true
user=Jacek
nazwa=ąęśćżźółń

Pliki do ściągnięcia

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.