Zielony Smok - logo witryny

Potęgowanie macierzy (Java)

Reguły potęgowania:

Potęgowanie macierzy

Potęgowanie macierzy

O transpozycji macierzy opowiem w innym wpisie.

Potęgowanie macierzy

Potęgowanie macierzy

Do potęgowania możemy uzyć metody pow(Matrix, int) z klasy MatrixUtil.

  public static Matrix pow(Matrix matrix, int times) {
    if (matrix.isSquareMatrix()) {
      Matrix t = null;
      try {
        t = matrix.clone();
      } catch (CloneNotSupportedException e1) {
        e1.printStackTrace();
      }
      for (int i = 0; i < times - 1; i++) {
        try {
          t = t.multiply2(matrix.clone());
        } catch (CloneNotSupportedException e) {
          e.printStackTrace();
        }
      }
      return t;
    }
    return null;
  }
Klasa Matrix027
    double[] array1 = {1, 2, 3, 4};
    Matrix matrix1 = new Matrix(array1, 2);
    ArrayUtil.print(array1);
    Matrix t = MatrixUtil.pow(matrix1, 2);
    t.printToConsole();

Podnosimy macierz do kwadratu.

Po uruchomieniu klasy na konsoli zobaczymy:

[1.0, 2.0, 3.0, 4.0]
7.0 10.0
15.0 22.0

Pliki do ściągnięcia

matrices010.zip

Moduł matrices – aktualny stan projektu = 010