Zielony Smok - logo witryny

Okrąg

Okrąg rysujemy używając polecenia arc(). Jedyną różnicą jest to, że podajemy jeden z kątów jako 0°, a drugi jako 360° (2*Math.PI)

Zawartość możesz zobaczyć w
przeglądarce obsługującej element <canvas>
z kontekstem "2d"

Listing

	var cv = document.getElementById("canvas");
	var ctx = cv.getContext("2d");
	ctx.beginPath();
	var x = 200;
	var y= 150;
	var radius= 100;
	var startAngle = 2*Math.PI;
	var endAngle = 0;
	var counterClockwise = false;
	ctx.lineWidth = 5;
	ctx.arc(x, y, radius, startAngle, endAngle, counterClockwise);
	ctx.strokeStyle = "#000000";
	ctx.stroke();