Zielony Smok - logo witryny

Obrót – sposób 2

Użyty został skrypt transform.js.

Ustawiamy skalowanie przy użyciu setTransform(cosα,-sinα, sinα, cosα,0,0).

Macierz jest zerowana, a następnie ustawiana na podaną transformację

Obracamy figurę o Math.PI/6=30° zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara.

Zawartość możesz zobaczyć w
przeglądarce obsługującej element <canvas>
z kontekstem "2d"

Listing

	var cv = document.getElementById("canvas");
	var ctx = cv.getContext("2d");
	var leftX = 200;
	var topY = 50;
	var width = 50;
	var height = 25;
	var cornerRadius = 15;
	drawRectangle(ctx);
	ctx.setTransform(Math.cos(Math.PI/6),Math.sin(Math.PI/6),-Math.sin(Math.PI/6),Math.cos(Math.PI/6),0,0);
	drawRectangle(ctx);