Zielony Smok - logo witryny

Obrót iterowany

Użyty został skrypt transform.js.

Zawartość możesz zobaczyć w
przeglądarce obsługującej element <canvas>
z kontekstem "2d"

Listing

	var cv = document.getElementById("canvas");
	var ctx = cv.getContext("2d");
	ctx.translate(250, 250);
	var n = 36;
	for (var i = 0; i < n; i++) {
		ctx.rotate(2 * Math.PI/n);
		ctx.moveTo(40,40);
		ctx.lineTo(170,170);
	}
	ctx.strokeStyle = "blue";
	ctx.stroke();