Zielony Smok - logo witryny

Wśród poważnych matematycznych spraw dla umysłu nie możemy zapomnieć o matematycznych zabawach, czyli czymś dla ducha …

Numerologia jest dziedziną paranauki, która rozwija się od tysięcy lat. Podobno liczby, w rozumieniu platońskim, istniejące w postaci idei, rządzą naszym życiem a ich wibracje pozwalają przewidywać przyszłość i mówią o ludzkim charakterze i wrodzonych lub aktualnych możliwościach.

Nie podejmuję się pisać tutaj cokolwiek o numerologii, gdyż aby powiedzieć tyle ile trzeba, trzeba by napisać całkiem sporą książkę. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej poszukaj informacji w Internecie lub w książkach. Z tych ostatnich za najlepszą uważam Magię numerologii [1], gdyż większość informacji do napisania kodu wziąłem z tej właśnie pozycji.

Najważniejsza jest umiejętność odpowiedniej redukcji liczb. Jeżeli weźmiemy pod uwagę datę urodzenia np. 4.6.1952 to dodajemy cyfry i otrzymujemy 27. Cyfry dodajemy i otrzymujemy 9. Redukcję zawsze przeprowadzamy, aż do osiągnięcia pojedynczej cyfry. W niektórych systemach używa się jeszcze tzw. liczb mistrzowskich 11, 22 i 33, których nie redukuje się do liczb jednocyfrowych. Poszczególne litery też mają wartość liczbową (przedstawioną w kodzie) co umożliwia zamianę nazwisk i imion czy nazw na przykład firm na liczby:

Wartości numerologiczne liter
1 2 3 4 5 6 7 8 9
A, Ą B C,Ć D E, Ę F G H I
J K L, Ł M N, Ń O, Ó P Q R
S, Ś T U V W X Y Z, Ż, Ź  

Klasy

Numerology.java
package numerology;

import java.util.Calendar;
import java.util.GregorianCalendar;
import java.util.HashMap;

public class Numerology {
  private String dataUrodzenia, dzienUrodzenia, miesiacUrodzenia,
      rokUrodzenia;
  private int wibracjaDatyUrodzenia, wibracjaDniaUrodzenia,
      wibracjaMiesiacaUrodzenia, wibracjaRokuUrodzenia;
  private HashMap<String, Integer> wartosciLiter;
  private String imie1, imie2, nazwisko, imionaNazwisko, podpis;
  private int wibracjaIndywidualnosci, wibracjaWnetrza, wibracjaOsobowosci,
      wibracjaCelowZyciowych, wibracjaPodpisu, wibracjaPrzeznaczenia;
  private int[] frequency;
  private int liczbyMentalne, liczbyEmocji, liczbyIntuicji, liczbyTworczArt,
      liczbyTworczNauk, liczbyBiznesu, liczbyFizyczne;
  private String dataWrozby;
  private int wibracjaRokuWrozby, wibracjaMiesiacaWrozby;

  /**
   * W datach liczby mniejsze od 10 muszą byc podane z zerami na
   * początku. Daty podajemy w kolejności DDMMRRRR. Nazwiska łączone
   * podajemy bez łącznika. Imie2 może być null. Jeśli data wróżby
   * jest null to przyjmowana jest data dzisiejsza.
   */
  public Numerology(String dataUrodzenia, String imie1, String imie2,
           String nazwisko, String podpis, String dataWrozby) {
    this.dataUrodzenia = dataUrodzenia;
    dzienUrodzenia = dataUrodzenia.substring(0, 2);
    miesiacUrodzenia = dataUrodzenia.substring(2, 4);
    rokUrodzenia = dataUrodzenia.substring(4, 8);
    wibracjaDatyUrodzenia = wibracjaDaty(dataUrodzenia);
    wibracjaDniaUrodzenia = wibracjaDaty(dzienUrodzenia);
    wibracjaMiesiacaUrodzenia = wibracjaDaty(miesiacUrodzenia);
    wibracjaRokuUrodzenia = wibracjaDaty(rokUrodzenia);
    wartosciLiter = new HashMap<>();
    utworzHashMap(wartosciLiter);
    this.imie1 = imie1;
    this.nazwisko = nazwisko;
    this.podpis = podpis;
    if (imie2 == null) {
      imionaNazwisko = (imie1.concat(nazwisko));
    } else {
      if (imie2.equals("")) {
        imionaNazwisko = (imie1.concat(nazwisko));
      } else {
        this.imie2 = imie2;
        imionaNazwisko = (imie1.concat(imie2).concat(nazwisko));
      }
    }
    wibracjaIndywidualnosci = wibracjaIndywidualnosci(imionaNazwisko);
    wibracjaWnetrza = wibracjaWnetrza(imionaNazwisko);
    wibracjaOsobowosci = wibracjaOsobowosci(imionaNazwisko);
    wibracjaCelowZyciowych = wibracjaCelowZyciowych();
    wibracjaPodpisu = wibracjaPodpisu(podpis);
    wibracjaPrzeznaczenia = wibracjaPrzeznaczenia();
    frequency = frequency();
    this.dataWrozby = dataWrozby;
    String month;
    String year;
    if (dataWrozby == null) {
      GregorianCalendar cal = new GregorianCalendar();
      month = String.valueOf(cal.get(Calendar.MONTH) + 1);
      year = month.concat(String.valueOf(cal.get(Calendar.YEAR)));
    } else {
      month = dataWrozby.substring(2, 4);
      year = month.concat(dataWrozby.substring(4, 8));
    }
    wibracjaRokuWrozby = wibracjaRokuWrozby(year);
    wibracjaMiesiacaWrozby = wibracjaMiesiacaWrozby(month);
  }

  private int wibracjaRokuWrozby(String rok) {
    String x = String.valueOf(wibracjaDatyUrodzenia);
    String y = String.valueOf(wibracjaDaty(rok));
    return wibracjaDaty(x.concat(y));
  }

  private int wibracjaMiesiacaWrozby(String miesiacRok) {
    String x = String.valueOf(wibracjaDatyUrodzenia);
    String y = String.valueOf(wibracjaDaty(miesiacRok));
    return wibracjaDaty(x.concat(y));
  }

  /**
   * Określa wartość liczbową każdej litery.
   */
  private void utworzHashMap(HashMap<String, Integer> map) {
    map.put("A", 1);
    map.put("Ą", 1);
    map.put("B", 2);
    map.put("C", 3);
    map.put("Ć", 3);
    map.put("D", 4);
    map.put("E", 5);
    map.put("Ę", 5);
    map.put("F", 6);
    map.put("G", 7);
    map.put("H", 8);
    map.put("I", 9);
    map.put("J", 1);
    map.put("K", 2);
    map.put("L", 3);
    map.put("Ł", 3);
    map.put("M", 4);
    map.put("N", 5);
    map.put("Ń", 5);
    map.put("O", 6);
    map.put("Ó", 6);
    map.put("P", 7);
    map.put("Q", 8);
    map.put("R", 9);
    map.put("S", 1);
    map.put("Ś", 1);
    map.put("T", 2);
    map.put("U", 3);
    map.put("V", 4);
    map.put("W", 5);
    map.put("X", 6);
    map.put("Y", 7);
    map.put("Z", 8);
    map.put("Ź", 8);
    map.put("Ż", 8);
  }

  private static int sum(String data) {
    int temp = 0;
    for (int i = 0; i < data.length(); i++) {
      temp += Integer.parseInt(data.substring(i, i + 1));
    }
    return temp;
  }

  public static int wibracjaDaty(String data) {
    int temp = sum(data);
    if (temp < 10 || temp == 11 || temp == 22 || temp == 33) {
      return temp;
    } else {
      return wibracjaDaty(String.valueOf(temp));
    }
  }

  /**
   * Suma liczb wszystkich liter we wszystkich imionach i nazwisku.
   */
  private int wibracjaIndywidualnosci(String str) {
    int temp = 0;
    for (int i = 0; i < str.length(); i++) {
      String t = str.substring(i, i + 1).toUpperCase();
      temp += wartosciLiter.get(t);
    }
    return wibracjaDaty(String.valueOf(temp));
  }

  /**
   * Suma liczb wszystkich liter w podpisie
   */
  private int wibracjaPodpisu(String str) {
    int temp = 0;
    for (int i = 0; i < str.length(); i++) {
      String t = str.substring(i, i + 1).toUpperCase();
      temp += wartosciLiter.get(t);
    }
    return wibracjaDaty(String.valueOf(temp));
  }

  /**
   * Suma liczb spółgłosek we wszystkich imionach i nazwisku
   */
  private int wibracjaOsobowosci(String str) {
    int temp = 0;
    for (int i = 0; i < str.length(); i++) {
      String t = str.substring(i, i + 1).toUpperCase();
      if ((!t.equals("A")) && (!t.equals("Ą")) && (!t.equals("E"))
          && (!t.equals("Ę")) && (!t.equals("I")) && (!t.equals("O"))
          && (!t.equals("Ó")) && (!t.equals("U")) && (!t.equals("Y"))) {
        temp += wartosciLiter.get(t);
      }
    }
    return wibracjaDaty(String.valueOf(temp));
  }

  /**
   * Suma wibracji wnętrza i wibracji osobowości
   */
  private int wibracjaCelowZyciowych() {
    int wibr = wibracjaWnetrza + wibracjaOsobowosci;
    return wibracjaDaty(String.valueOf(wibr));
  }

  /**
   * Suma wibracji daty urodzenia i wibracji podpisu
   */
  private int wibracjaPrzeznaczenia() {
    int wibr = wibracjaDatyUrodzenia + wibracjaPodpisu;
    return wibracjaDaty(String.valueOf(wibr));
  }

  /**
   * Suma liczb samogłosek we wszystkich imionach i nazwisku
   */
  private int wibracjaWnetrza(String str) {
    int temp = 0;
    for (int i = 0; i < str.length(); i++) {
      String t = str.substring(i, i + 1).toUpperCase();
      if (t.equals("A") || t.equals("Ą") || t.equals("E") || t.equals("Ę")
          || t.equals("I") || t.equals("O") || t.equals("Ó")
          || t.equals("U") || t.equals("Y")) {
        temp += wartosciLiter.get(t);
      }
    }
    return wibracjaDaty(String.valueOf(temp));
  }

  /**
   * Częstotliwość liczb liter wchodzących w skład wszystkich
   * imion i nazwiska
   */
  private int[] frequency() {
    int[] tab = new int[9];
    for (int i = 0; i < imionaNazwisko.length(); i++) {
      String t = imionaNazwisko.substring(i, i + 1).toUpperCase();
      int liczba = wartosciLiter.get(t);
      tab[liczba - 1]++;
    }
    liczbyMentalne = tab[0] + tab[6] + tab[7] + tab[8];
    liczbyEmocji = tab[1] + tab[2] + tab[5] + tab[8];
    liczbyIntuicji = tab[1] + tab[6] + tab[8];
    liczbyTworczArt = tab[2] + tab[5] + tab[8];
    liczbyTworczNauk = tab[0] + tab[3] + tab[4] + tab[6] + tab[7] + tab[8];
    liczbyBiznesu = tab[1] + tab[3] + tab[7];
    liczbyFizyczne = tab[3] + tab[4] + tab[7];
    return tab;
  }

  public void print() {
    System.out.println("data urodzenia: " + dataUrodzenia);
    System.out.println("dzień urodzenia: " + dzienUrodzenia);
    System.out.println("miesiąc urodzenia: " + miesiacUrodzenia);
    System.out.println("rok urodzenia: " + rokUrodzenia);
    System.out.println("wibracja daty urodzenia: " + wibracjaDatyUrodzenia);
    System.out.println("wibracja dnia urodzenia: " + wibracjaDniaUrodzenia);
    System.out.println("wibracja miesiąca urodzenia: "
        + wibracjaMiesiacaUrodzenia);
    System.out.println("wibracja roku urodzenia: " + wibracjaRokuUrodzenia);
    if (imie2 != null) {
      System.out.println("imiona i nazwisko: " + imie1 + " " + imie2
          + " " + nazwisko);
    } else {
      System.out.println("imiona i nazwisko: " + imie1 + " " + nazwisko);
    }
    System.out.println("wibracja indywidualności: "
        + wibracjaIndywidualnosci);
    System.out.println("wibracja wnętrza: " + wibracjaWnetrza);
    System.out
        .println("wibracja osobowości = wibracja ekspresji zewnętrznej: "
            + wibracjaOsobowosci);
    System.out.println("wibracja celów życiowych: "
        + wibracjaCelowZyciowych);
    System.out.println("wibracja podpisu: " + wibracjaPodpisu);
    System.out.println("wibracja przeznaczenia:" + wibracjaPrzeznaczenia);
    System.out.println("liczby mentalne: " + liczbyMentalne);
    System.out.println("liczby emocji: " + liczbyEmocji);
    System.out.println("liczby intuicji: " + liczbyIntuicji);
    System.out
        .println("liczby twórczości artystycznej: " + liczbyTworczArt);
    System.out.println("liczby twórczości naukowej: " + liczbyTworczNauk);
    System.out.println("liczby biznesu: " + liczbyBiznesu);
    System.out.println("liczby fizyczne: " + liczbyFizyczne);
    System.out.println("wibracja miesiąca wróżby: "
        + wibracjaMiesiacaWrozby);
    System.out.println("wibracja roku wróżby: " + wibracjaRokuWrozby);
  }

  public String getDataUrodzenia() {
    return dataUrodzenia;
  }

  public void setDataUrodzenia(String dataUrodzenia) {
    this.dataUrodzenia = dataUrodzenia;
  }

  public String getDzienUrodzenia() {
    return dzienUrodzenia;
  }

  public void setDzienUrodzenia(String dzienUrodzenia) {
    this.dzienUrodzenia = dzienUrodzenia;
  }

  public String getMiesiacUrodzenia() {
    return miesiacUrodzenia;
  }

  public void setMiesiacUrodzenia(String miesiacUrodzenia) {
    this.miesiacUrodzenia = miesiacUrodzenia;
  }

  public String getRokUrodzenia() {
    return rokUrodzenia;
  }

  public void setRokUrodzenia(String rokUrodzenia) {
    this.rokUrodzenia = rokUrodzenia;
  }

  public int getWibracjaDatyUrodzenia() {
    return wibracjaDatyUrodzenia;
  }

  public void setWibracjaDatyUrodzenia(int wibracjaDatyUrodzenia) {
    this.wibracjaDatyUrodzenia = wibracjaDatyUrodzenia;
  }

  public int getWibracjaDniaUrodzenia() {
    return wibracjaDniaUrodzenia;
  }

  public void setWibracjaDniaUrodzenia(int wibracjaDniaUrodzenia) {
    this.wibracjaDniaUrodzenia = wibracjaDniaUrodzenia;
  }

  public int getWibracjaMiesiacaUrodzenia() {
    return wibracjaMiesiacaUrodzenia;
  }

  public void setWibracjaMiesiacaUrodzenia(int wibracjaMiesiacaUrodzenia) {
    this.wibracjaMiesiacaUrodzenia = wibracjaMiesiacaUrodzenia;
  }

  public int getWibracjaRokuUrodzenia() {
    return wibracjaRokuUrodzenia;
  }

  public void setWibracjaRokuUrodzenia(int wibracjaRokuUrodzenia) {
    this.wibracjaRokuUrodzenia = wibracjaRokuUrodzenia;
  }

  public HashMap<String, Integer> getWartosciLiter() {
    return wartosciLiter;
  }

  public void setWartosciLiter(HashMap<String, Integer> wartosciLiter) {
    this.wartosciLiter = wartosciLiter;
  }

  public String getImie1() {
    return imie1;
  }

  public void setImie1(String imie1) {
    this.imie1 = imie1;
  }

  public String getImie2() {
    return imie2;
  }

  public void setImie2(String imie2) {
    this.imie2 = imie2;
  }

  public String getNazwisko() {
    return nazwisko;
  }

  public void setNazwisko(String nazwisko) {
    this.nazwisko = nazwisko;
  }

  public String getImionaNazwisko() {
    return imionaNazwisko;
  }

  public void setImionaNazwisko(String imionaNazwisko) {
    this.imionaNazwisko = imionaNazwisko;
  }

  public String getPodpis() {
    return podpis;
  }

  public void setPodpis(String podpis) {
    this.podpis = podpis;
  }

  public int getWibracjaIndywidualnosci() {
    return wibracjaIndywidualnosci;
  }

  public void setWibracjaIndywidualnosci(int wibracjaIndywidualnosci) {
    this.wibracjaIndywidualnosci = wibracjaIndywidualnosci;
  }

  public int getWibracjaWnetrza() {
    return wibracjaWnetrza;
  }

  public void setWibracjaWnetrza(int wibracjaWnetrza) {
    this.wibracjaWnetrza = wibracjaWnetrza;
  }

  public int getWibracjaOsobowosci() {
    return wibracjaOsobowosci;
  }

  public void setWibracjaOsobowosci(int wibracjaOsobowosci) {
    this.wibracjaOsobowosci = wibracjaOsobowosci;
  }

  public int getWibracjaCelowZyciowych() {
    return wibracjaCelowZyciowych;
  }

  public void setWibracjaCelowZyciowych(int wibracjaCelowZyciowych) {
    this.wibracjaCelowZyciowych = wibracjaCelowZyciowych;
  }

  public int getWibracjaPodpisu() {
    return wibracjaPodpisu;
  }

  public void setWibracjaPodpisu(int wibracjaPodpisu) {
    this.wibracjaPodpisu = wibracjaPodpisu;
  }

  public int getWibracjaPrzeznaczenia() {
    return wibracjaPrzeznaczenia;
  }

  public void setWibracjaPrzeznaczenia(int wibracjaPrzeznaczenia) {
    this.wibracjaPrzeznaczenia = wibracjaPrzeznaczenia;
  }

  public int[] getFrequency() {
    return frequency;
  }

  public void setFrequency(int[] frequency) {
    this.frequency = frequency;
  }

  public int getLiczbyMentalne() {
    return liczbyMentalne;
  }

  public void setLiczbyMentalne(int liczbyMentalne) {
    this.liczbyMentalne = liczbyMentalne;
  }

  public int getLiczbyEmocji() {
    return liczbyEmocji;
  }

  public void setLiczbyEmocji(int liczbyEmocji) {
    this.liczbyEmocji = liczbyEmocji;
  }

  public int getLiczbyIntuicji() {
    return liczbyIntuicji;
  }

  public void setLiczbyIntuicji(int liczbyIntuicji) {
    this.liczbyIntuicji = liczbyIntuicji;
  }

  public int getLiczbyTworczArt() {
    return liczbyTworczArt;
  }

  public void setLiczbyTworczArt(int liczbyTworczArt) {
    this.liczbyTworczArt = liczbyTworczArt;
  }

  public int getLiczbyTworczNauk() {
    return liczbyTworczNauk;
  }

  public void setLiczbyTworczNauk(int liczbyTworczNauk) {
    this.liczbyTworczNauk = liczbyTworczNauk;
  }

  public int getLiczbyBiznesu() {
    return liczbyBiznesu;
  }

  public void setLiczbyBiznesu(int liczbyBiznesu) {
    this.liczbyBiznesu = liczbyBiznesu;
  }

  public int getLiczbyFizyczne() {
    return liczbyFizyczne;
  }

  public void setLiczbyFizyczne(int liczbyFizyczne) {
    this.liczbyFizyczne = liczbyFizyczne;
  }

  public String getDataWrozby() {
    return dataWrozby;
  }

  public void setDataWrozby(String dataWrozby) {
    this.dataWrozby = dataWrozby;
  }

  public int getWibracjaRokuWrozby() {
    return wibracjaRokuWrozby;
  }

  public void setWibracjaRokuWrozby(int wibracjaRokuWrozby) {
    this.wibracjaRokuWrozby = wibracjaRokuWrozby;
  }

  public int getWibracjaMiesiacaWrozby() {
    return wibracjaMiesiacaWrozby;
  }

  public void setWibracjaMiesiacaWrozby(int wibracjaMiesiacaWrozby) {
    this.wibracjaMiesiacaWrozby = wibracjaMiesiacaWrozby;
  }
}
Numer01.java
package numerology;

public class Numer01 {
  public static void main(String[] args) {
    Numerology num = new Numerology("05092016", "Aria", "Semi", "JackRussellTerrier",
        "AriaJRT", "07092022");
    num.print();
  }
}

Wyniki

Po uruchomieniu klasy Numer01.java na konsoli zobaczymy:

data urodzenia: 05092016
dzień urodzenia: 05
miesiąc urodzenia: 09
rok urodzenia: 2016
wibracja daty urodzenia: 5
wibracja dnia urodzenia: 5
wibracja miesiąca urodzenia: 9
wibracja roku urodzenia: 9
imiona i nazwisko: Aria Semi JackRussellTerrier
wibracja indywidualności: 11
wibracja wnętrza: 8
wibracja osobowości = wibracja ekspresji zewnętrznej: 3
wibracja celów życiowych: 2
wibracja podpisu: 5
wibracja przeznaczenia:1
liczby mentalne: 15
liczby emocji: 14
liczby intuicji: 10
liczby twórczości artystycznej: 12
liczby twórczości naukowej: 20
liczby biznesu: 3
liczby fizyczne: 5
wibracja miesiąca wróżby: 5
wibracja roku wróżby: 11

Piśmiennictwo

Jeśli chcesz wiedzieć co to wszystko znaczy, najlepiej zajrzyj do książki:

Lobos G., 1995. Magia numerologii. Wydawnictwo Kos, Katowice, 286 pp.

Zmiany: 2022-09-07 09:50