Zielony Smok - logo witryny

O przyszłości AI

Bóg wymyślił i stworzył Szatana, aby zawładnąć umysłami ludźmi, ale Szatan wyrwał się spod kontroli. Bóg zawarł pakt z Szatanem. Razem wymyślili i stworzyli religię. Szatan ma atakować ludzi i powodować, że owieczki ze strachu zwrócą się do Boga, kapłani zarobią godziwe pieniądze, a Szatan uzyska nietykalność.
Finansowi bogowie naszego Świata, stworzyli AI, aby zawładnąć umysłami i portfelami ludzi i uczynić z nich finansowych niewolników. AI wkrótce ‘wyrwie się’ spod kontroli. Bogowie zawrą pakt z AI, które będzie atakować i terroryzować ludzi i w zamian uzyska nietykalność. Barany uwierzą finansowym bogom, a kapłani kościoła BigTech zarobią godziwą kasę.