Moje artykuły (ISSN) 

Czasopismo Javer (ISSN-2299-1468)

Niektóre z artykułów były opublikowane jako posty na tym blogu.

Javer, nr 1, 2012-03-12
Lp Autor Tytuł Str.
1 Jacek
Piechota
I Cing – Księga Przemian – system wróżenia 1-37
2 Help do aplikacji z użyciem JavaHelp 38-42
3 Internacjonalizacja helpu do aplikacji 43-44
4 Internacjonalizacja aplikacji 45-60

 

Javer, nr 2, 2012-03-19
Lp. Autor Tytuł Str
5 Jacek
Piechota
Obliczanie dat Wielkanocy i Bożego Ciała 1-4
6 Logiki trójwartościowe 5-11
7 Dwa nowe spójniki logiczne 12-14
8 Chromosom i geny 15-35
9 Animacja komponentów 37-52
10 Animacja typu ‘rój owadów’ 53-57

 

Javer, nr 3, 2012-03-26
Lp. Autor Tytuł Str.
11 Jacek
Piechota
Aplet Gwiazda Izydy (Gwiazda Isztar) – animacja Ziemi i Wenus 1-7
12 Obliczenia numerologiczne 8-14
13 Miary różnorodności, równocenności i podobieństwa 15-24
14 Liczby zespolone 26-40
15 Roztwory chemiczne – obliczenia 41-44
16 Generowanie własnych zdarzeń (events) oraz nasłuch tych zdarzeń 45-54

 

Javer, nr 4, 2012-06-25
Lp. Autor Tytuł Str.
17 Jacek
Piechota
Kalendarz Majów 1-111

 

Javer, nr 5, 2012-07-02
Lp. Autor Tytuł Str
18 Jacek
Piechota
Aktualna faza Księżyca – komponent 1-7
19 Wysyłanie poczty elektronicznej 8-24
20 Równania prostej 25-32
21 Brakujące kształty (Shape): Star, ode>Arrow, JinJang 33-45

 

Javer, nr 6, 2012-07-09
Lp. Autor Tytuł Str.
22 Jacek
Piechota
Teoria informacji – podstawowe pojęcia 1-7
23 Aplet: Animacja faz Księżyca 8-12
24 Teoria gier – rozwiązywanie gier 2 x 2 13-28
25 Przesyłanie datagramów 29-38
26 Formatowanie podpowiedzi (bez użycia HTML) 39-54
27 Atraktor Lorenza 55-58

 

Javer, nr 7, 2012-07-16
Lp. Autor Tytuł Str.
28 Jacek
Piechota
Tarot – system wróżenia 1-128
29 Ziarenka (beans) – informowanie o zmianie właściwości 129-130
30 Ziarenka (beans) – wetowanie zmiany właściwości 131-133
31 Używanie flag binarnych 134-136
32 Własna FocusTraversalPolicy 137-139

 

Javer, nr 8, 2012-07-23
Lp. Autor Tytuł Str.
33 Jacek
Piechota
Pasjans Bisley 1-36
34 Tablice – przydatne metody 37-47
35 Ciąg i liczby Fibonacciego 48-54
36 ImageSlicer – cięcie obrazów na potrzeby www 55-59
37 ColorUtil – brakujące metody klasy Colorcode> 60-62

 

Javer, nr 9, 2012-07-30
Lp. Autor Tytuł Str.
38 Jacek
Piechota
Własna baza danych 1-27
39 MathUtil – brakujące metody klasy Math 28-38
40 ImageUtil – kilka przydatnych metod 39-47
41 Kołowy wykres danych 48-52
42 Użycie kolekcji LinkedBlockingQueue 53-56

 

Javer, nr 10, 2012-08-06
Lp. Autor Tytuł Str.
43 Jacek
Piechota
Kalendarz miesięczny – komponent Swing 1-14
44 BMI – obliczenia związane z odżywianiem i odchudzaniem 15-37
45 Liczby pierwsze 38-46
46 Kolekcja FrequencyMapcode> – zliczanie liczby ystąpień 47-52
47 Automaty komórkowe – gra ‘Life’ 53-56

 

Javer, nr 11, 2012-08-14
Lp. Autor Tytuł Str.
48 Jacek
Piechota
Kreślenie krzywych 1-16
49 StatUtil – przydatne metody statystyczne 17-31
50 IOUtil – przydatna klasa i metody IO 32-41
51 Generowanie liczb losowych, w tym liczb pierwszych 42-47
52 Zbiór Julii – sterowanie fraktalem 48-51

 

Javer, nr 12, 2012-08-20
Lp. Autor Tytuł Str.
53 Jacek
Piechota
Generowanie skrótów md5 1-3
54 Szyfry XOR/Vernama/Vigenere’a 4-11
55 Różne typy kompilacji 12-27
56 Plansza aksonometryczna 28-35
57 Wybrane wzorce projektowe 36-61