Zielony Smok - logo witryny

Model HWB

H oznacza ‘hue’ czyli ‘odcień’, ‘barwa’ i jest podawany w postaci kąta 0.0 – 360.0°

W oznacza ‘whiteness’ czyli ‘białość’ i jest podawane w zakresie 0-100%

B oznacza ‘blackness’ czyli ‘czarność’ i jest podawane w zakresie 0-100%

Można też podać czwartą wartość oznaczającą stopień krycia od 0.0-1.0

Skryptu obsługującego hbw() nie udało się uruchomić w żadnej z przeglądarek ani na canvas.