Matematyka dla programistów z przykładami w języku JavaScript

Poniższa książka jest już nieco przestarzała.

Aktualna wersja tej książki:

Matematyka dla programistów JavaScript, Wydawnictwo Helion , 456 str., ISBN 978-83-283-5058-8 (druk + kody, wyd. 2020-03-03), ISBN 978-83-283-6852-1 (ebook + kody, wyd. 2020-02-25)

Autor: Jacek Piechota
Rok: 2013
Tytuł: Matematyka dla programistów z przykładami w języku JavaScript
Wydawnictwo: Vollys
ISBN 978-83-7681-000-3
str. 400
Okładka: Okładka książki

Spis treści

 • Przypomnienie z matematyki
 • Teoria informacji – podstawowe pojęcia
 • Spójniki logiczne i logika zdań
 • Logiki trójwartościowe
 • Operatory i obliczenia binarne
 • Liczby heksadecymalne, kolory i transformacje kolorów
 • Rachunek zbiorów i składanie (kompozycja) kolorów
 • Liczby pierwsze
 • Liczby i ciąg Fibonacciego
 • Kombinatoryka
 • Statystyka – praca z danymi
 • Wskaźniki różnorodności i podobieństwa
 • Równania prostej
 • Wektory
 • Macierze
 • Przekształcenia afiniczne
 • Liczby zespolone
 • Wykresy niektórych krzywych
 • Krzywe Béziera
 • Teoria gier
 • Automaty komórkowe
 • Chaos i fraktale
 • Paradoksy