Zielony Smok - logo witryny

Macierze przekształceń elementarnych (2) (Java)

Dla każdej macierzy kwadratowej A możemy znaleźć taką macierz przekształcenia E, T albo I, że pomnożenie lewostronne macierzy A przez macierz przekształcenia wykona odpowiednie przekształcenie na wierszach macierzy A, a pomnożenie prawostronne, wykona odpowiednie przekształcenie na wierszach A.

Macierz przekształcenia T

Macierz Macierz przekształcenia elementarnego T

Macierz przekształcenia elementarnego T

i,j – numery zamienianych wierszy w macierzy wejściowej

r,k – oznacza numery wierszy w macierzy wyjściowej

Podobne operacje wykonujemy dla kolumn.

Mamy macierz:

Macierz width=

Wyznacznik tej macierzy wynosi:

Wyznacznik macierzy

Chcemy zamienić wiersz drugi z trzecim:

Przekształcenie elementarne T

Przekształcenie elementarne T

Wyznacznik macierzy

Jedynki umieszczamy w drugim wierszu i trzeciej kolumnie oraz odwrotnie. Odpowiednie elementy diagonalne usuwamy.

Mnożymy macierze:

Macierze

Zamieniliśmy wiersz drugi z trzecim. Zmienił się znak wyznacznika.

Przykład w klasie Matrix061:

    double[][] array1 = {{1, 0, 0, 0}, {0, 0, 1, 0},
       {0, 1, 0, 0}, {0, 0, 0, 1}};
    Matrix matrix1 = new Matrix(array1);
    matrix1.printToConsole();
    Util.print("x");
    double[][] array2 = {{-1, 2, 3, 4}, {5, -6, 7, 8},
       {9, 10, -11, 12}, {13, 14, 15, 16}};
    Matrix matrix2 = new Matrix(array2);
    matrix2.printToConsole();
    try {
      Util.print(matrix2.det());
    } catch (MatrixException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    Util.print("=");
    Matrix matrix3 = MatrixUtil.multiply3(matrix1, matrix2);
    matrix3.printToConsole();
    try {
      Util.print(matrix3.det());
    } catch (MatrixException e) {
      e.printStackTrace();
    }

Po uruchomieniu kodu na konsoli zobaczymy:

1.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 1.0 0.0
0.0 1.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 1.0
x
-1.0 2.0 3.0 4.0
5.0 -6.0 7.0 8.0
9.0 10.0 -11.0 12.0
13.0 14.0 15.0 16.0
-18752.0
=
-1.0 2.0 3.0 4.0
9.0 10.0 -11.0 12.0
5.0 -6.0 7.0 8.0
13.0 14.0 15.0 16.0
18752.0

Jeśli chcemy zamienić kolumny odwracamy kolejność mnożenia:

Macierze przekształceń elementarnych

Zamieniliśmy kolumnę drugą z trzecią. Zmienił się znak wyznacznika.

Przykład w klasie Matrix062:

    double[][] array2 = {{-1, 2, 3, 4}, {5, -6, 7, 8},
        {9, 10, -11, 12}, {13, 14, 15, 16}};
    Matrix matrix2 = new Matrix(array2);
    matrix2.printToConsole();
    try {
      Util.print(matrix2.det());
    } catch (MatrixException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    Util.print("x");
    double[][] array1 = {{1, 0, 0, 0}, {0, 0, 1, 0}, {0, 1, 0, 0},
        {0, 0, 0, 1}};
    Matrix matrix1 = new Matrix(array1);
    matrix1.printToConsole();
    Util.print("=");
    Matrix matrix3 = MatrixUtil.multiply3(matrix2, matrix1);
    matrix3.printToConsole();
    try {
      Util.print(matrix3.det());
    } catch (MatrixException e) {
      e.printStackTrace();
    }

Po uruchomieniu kodu na konsoli zobaczymy:

-1.0 2.0 3.0 4.0
5.0 -6.0 7.0 8.0
9.0 10.0 -11.0 12.0
13.0 14.0 15.0 16.0
-18752.0
x
1.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 1.0 0.0
0.0 1.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 1.0
=
-1.0 3.0 2.0 4.0
5.0 7.0 -6.0 8.0
9.0 -11.0 10.0 12.0
13.0 15.0 14.0 16.0
18752.0

Pliki do ściągnięcia

matrices018.zip

Moduł matrices – aktualny stan projektu = 018;