Zielony Smok - logo witryny

Mamy tablicę:

static final String[] IMIONA = {"Aria", "Bemol", "Gawot", "Menuet", "Misio", "Nutka", "Ochłapek", "Pauza", "Skirli", "Suita"};

Chcemy ja posortować (wymieszać) losowo.

Użyjemy trzech metod – u mnie są w klasie ArrayUtil:

 /**
   * miesza losowo elementy tablicy   *
   * @param tablica T[] - tablica do wymieszania
   * @param prec - im wyższa liczba tym więcej operacji zamiany elementów miejscami
   */
  static <T> void shuffleArray(T[] tablica, int prec) {
    int len = tablica.length;
    for (int i = 0; i < prec * len; i++) {
      int one = randomInRange(0, len - 1);
      int two = randomInRange(0, len - 1);
      T temp = tablica[one];
      tablica[one] = tablica[two];
      tablica[two] = temp;
    }
  }

  /**
   * Podaje losową liczbę z przedziału zamkniętego <min, max>   *
   * @param min int - najmniejsza wartość
   * @param max int - największa wartość
   * @return int - wylosowana wartość z podanego zakresu, z uwzględniem min i
   * max
   */
  public static int randomInRange(int min, int max) {
    int random = -1;
    if (min > max) {
      System.out.println("pierwsza liczba musi byc mniejsza od drugiej");
    } else {
      random = (int) (Math.floor(Math.random() * (max - min + 1)) + min);
    }
    return random;
  }

  /**
   * Drukuje na konsoli w linii tablicę obiektów ujętą w klamry "[" "]".   *
   * @param array - tablicz obiektów do wydruku
   */
  public static <T> void print(T[] array) {
    System.out.print("[");
    for (int i = 0; i < array.length; i++) {
      if (i == array.length - 1) {
        System.out.print(array[i]);
      } else {
        System.out.print(array[i] + ", ");
      }
    }
    System.out.print("]");
    System.out.println();
  }

Wykonujemy mieszanie – ciagle mamy do czynienia z tą samą tablicą:

 ArrayUtil.shuffleArray(IMIONA, 3);
 ArrayUtil.print(IMIONA);

Na konsoli zobaczymy wymieszaną tablicę. elementy ułożone są losowo:

[Gawot, Bemol, Pauza, Nutka, Suita, Skirli, Menuet, Aria, Misio, Ochłapek]