Zielony Smok - logo witryny

Liczby Catalana

Nazywane również liczbami Segnera.

Wzór:

liczby Catalana

Wiemy, że:

C0 = 0

C1 = 1

A oto pierwsze 100 liczb Catalana:

1: 1
2: 2
3: 5
4: 14
5: 42
6: 132
7: 429
8: 1430
9: 4862
10: 16796
11: 58786
12: 208012
13: 742900
14: 2674440
15: 9694845
16: 35357670
17: 129644790
18: 477638700
19: 1767263190
20: 6564120420
21: 24466267020
22: 91482563640
23: 343059613650
24: 1289904147324
25: 4861946401452
26: 18367353072152
27: 69533550916004
28: 263747951750360
29: 1002242216651368
30: 3814986502092304
31: 14544636039226909
32: 55534064877048198
33: 212336130412243110
34: 812944042149730764
35: 3116285494907301262
36: 11959798385860453492
37: 45950804324621742364
38: 176733862787006701400
39: 680425371729975800390
40: 2622127042276492108820
41: 10113918591637898134020
42: 39044429911904443959240
43: 150853479205085351660700
44: 583300119592996693088040
45: 2257117854077248073253720
46: 8740328711533173390046320
47: 33868773757191046886429490
48: 131327898242169365477991900
49: 509552245179617138054608572
50: 1978261657756160653623774456
51: 7684785670514316385230816156
52: 29869166945772625950142417512
53: 116157871455782434250553845880
54: 451959718027953471447609509424
55: 1759414616608818870992479875972
56: 6852456927844873497549658464312
57: 26700952856774851904245220912664
58: 104088460289122304033498318812080
59: 405944995127576985730643443367112
60: 1583850964596120042686772779038896
61: 6182127958584855650487080847216336
62: 24139737743045626825711458546273312
63: 94295850558771979787935384946380125
64: 368479169875816659479009042713546950
65: 1440418573150919668872489894243865350
66: 5632681584560312734993915705849145100
67: 22033725021956517463358552614056949950
68: 86218923998960285726185640663701108500
69: 337485502510215975556783793455058624700
70: 1321422108420282270489942177190229544600
71: 5175569924646105559418940193995065716350
72: 20276890389709399862928998568254641025700
73: 79463489365077377841208237632349268884500
74: 311496878311103321137536291518809134027240
75: 1221395654430378811828760722007962130791020
76: 4790408930363303911328386208394864461024520
77: 18793142726809884575211361279087545193250040
78: 73745243611532458459690151854647329239335600
79: 289450081175264899454283846029490767264392230
80: 1136359577947336271931632877004667456667613940
81: 4462290049988320482463241297506133183499654740
82: 17526585015616776834735140517915655636396234280
83: 68854441132780194707888052034668647142985206100
84: 270557451039395118028642463289168566420671280440
85: 1063353702922273835973036658043476458723103404520
86: 4180080073556524734514695828170907458428751314320
87: 16435314834665426797069144960762886143367590394940
88: 64633260585762914370496637486146181462681535261000
89: 254224158304000796523953440778841647086547372026600
90: 1000134600800354781929399250536541864362461089950800
91: 3935312233584004685417853572763349509774031680023800
92: 15487357822491889407128326963778343232013931127835600
93: 60960876535340415751462563580829648891969728907438000
94: 239993345518077005168915776623476723006280827488229600
95: 944973797977428207852605870454939596837230758234904050
96: 3721443204405954385563870541379246659709506697378694300
97: 14657929356129575437016877846657032761712954950899755100
98: 57743358069601357782187700608042856334020731624756611000
99: 227508830794229349661819540395688853956041682601541047340
100: 896519947090131496687170070074100632420837521538745909320

Liczbę dla dużych n można obliczyć z wzoru:

liczby Catalana

Liczby Catalana spełniają zależność:

Dla liczby Catalana

liczby Catalana

Zastosowania

Liczba dróg

Możemy wyrazić n-tą liczbą Catalana ilość wszystkich łamanych “dróg” zaczynających się w początku układu współrzędnych, a kończących się w punkcie (0,2n). Każda z nich złożona jest z pojedynczych odcinków położonych w I ćwiartce układu o początku (x,y) i końcu (x+1,y+1), albo (x-1,y+1), gdzie x i y są liczbami naturalnymi.

Ogranicznikiem od góry jest 2n, a z prawej n.

Przykład

Zbadać liczbę dróg od punktu (0,0) do punktu (0,6).

liczby Catalana

Sprawdzamy

liczby Catalana liczby Catalana liczby Catalana liczby Catalana liczby Catalana

Liczba rozmieszczeń nawiasów

Znak ‘*’ może być zastąpiony przez ‘+’, ‘-‘, ‘x’ lub ‘/’.

Ile wyników można otrzymać dla wyrażenia mającego n zmiennych

Dla danego n liczba Cn-1 wyraża liczbę możliwych wyników.

Przykład 1

n = 3

C2= 2 (z tabeli)

Sprawdzamy:

(a * b) * c

a * (b * c)

Przykład 2

n = 4

C3= 5 (z tabeli)

Sprawdzamy:

(a * b) * (c * d)

a * (b * c) * d

a * (b * (c * d))

((a * b) * c) * d

a* ((b * c) * d)

Liczba podziałów na trójkąty

Liczbę sposobów podziału wielokąta wypukłego, która ma n+2 krawędzi na różne trójkąty za pomocą przekątnych wynosi Cn.

Przykład 2

Ile jest sposobów podziału piiokąta foremnego na różne trójkąty za pomocą przekątnych.

C5-2 = C3 = 5 (z tablicy)

liczby Catalana

Przykład 2

Ile jest sposobów podziału sześciokąta foremnego na różne trójkąty za pomocą przekątnych.

C6-2 = C4 = 14 (z tablicy)

liczby Catalana

Liczba monotonicznych dróg

Mając kwadrat o boku n, możemy za pomocą n-tej liczby Catalana policzyć ilość wszystkich możliwych monotonicznych dróg rozpoczynających się z dolnego lewego wierzchołka, prowadzących do górnego prawego, takich, żeby nigdy nie przekraczać przekątnej, która łączy te wierzchołki.

Przykład

Drogi w kwadracie o boku n = 4

C4 = 14

Sprawdzamy:

liczby Catalana liczby Catalana liczby Catalana liczby Catalana liczby Catalana

liczby Catalana liczby Catalana liczby Catalana liczby Catalana liczby Catalana

liczby Catalana liczby Catalana liczby Catalana liczby Catalana

Liczba drzew binarnych

Cn jest równe liczbie różnych ukorzenionych regularnych drzew binarnych o n+ 1 liściach.

oraz

Cn jest równe liczbie różnych ukorzenionych regularnych drzew binarnych o n wierzchołkach wewnętrznych.

Ukorzenione płaskie drzewo binarne składa się z wyróżnionego wierzchołka (korzenia) oraz pary ukorzenionych płaskich drzew binarnych (lewego i prawego pod-drzewa). Z każdego wierzchołka, za wyjątkiem korzenia z którego wychodzi tylko pień, wychodzą albo dwie gałęzie (lewa i prawa gałąź) albo nie wychodzą gałęzie. W pierwszym przypadku wierzchołek jest nazywany wewnętrznym, w drugim przypadku jest nazywany zewnętrznym lub liściem.

liczby Catalana

1 – korzeń
2 – pień
3 – rozgałęzienie (wierzchołek wewnętrzny)
4 – liść (wierzchołek zewnętrzny)

Drzewa dla różnych liczb wierzchołków wewnętrznych.

liczby Catalana

Kody

Kody do obliczeń w języku JavaScript możesz znaleźć w książce Matematyka dla programistów JavaScript.

Kody do obliczeń w języku Java możesz znaleźć w książce Matematyka dla programistów Java.