Zielony Smok - logo witryny

LEFT [OUTER] JOIN – złączenie zewnętrzne lewostronne

Wynik obu komend LEFT JOIN i LEFT OUTER JOIN jest jednakowy.

Teoria zbiorów

Oznaczmy zbiór z lewej jako A, a zbiór z prawej jako B.

W sensie teorii zbiorów jest to cały zbiór A.

Elementy wybrane employee.LastName employee.DepartmentID department.DepartmentID
Rafferty 31 31
Jones, Heissenberg 33 33
Robinson, Smith 34 34
Williams null
35

Klasa Java

package aderby.sqls.joins;

import aderby.DerbyUtil;

import java.sql.*;

public class R118_LEFT_OUTER_JOIN {
  private static final String baza = "C:/Przyklady/zatrudnieni_db";
  static final String joinsql1 = "SELECT * FROM employee " +
      "LEFT OUTER JOIN department ON " +
      "employee.DepartmentID = department.DepartmentID";
  static final String joinsql2 = "SELECT * FROM employee " +
      "LEFT JOIN department ON " +
      "employee.DepartmentID = department.DepartmentID";
  public static void main(String[] args) {
    DerbyUtil.startDerbyEngine(DerbyUtil.embdriver);
    Connection con = DerbyUtil.connectEmbeddedDB(baza,
        ";create=false");
    Statement stat = null;
    ResultSet rs = null;
    ResultSetMetaData rsmd;
    try {
      stat = con.createStatement();
      rs = stat.executeQuery(joinsql1);
      rsmd = rs.getMetaData();
      int cols = rsmd.getColumnCount();
      while(rs.next()) {
        for(int i = 1; i <cols + 1; i++) {
          if(i<cols) {
            System.out.print(rs.getString(i) + ", ");
          } else{
            System.out.print(rs.getString(i));
          }
        }
        System.out.println();
      }
    } catch (SQLException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    DerbyUtil.close(rs);
    DerbyUtil.close(stat);
    DerbyUtil.close(con);
    DerbyUtil.shutdownEmbeddedDB(baza);
    DerbyUtil.shutdownDerbyEngine();
  }
}

Po uruchomieniu klasy na konsoli zobaczymy

Rafferty, 31, 31, Sales
Jones, 33, 31, Sales
Heisenberg, 33, 31, Sales
Robinson, 34, 31, Sales
Smith, 34, 31, Sales
Williams, null, 31, Sales
Rafferty, 31, 33, Engineering
Jones, 33, 33, Engineering
Heisenberg, 33, 33, Engineering
Robinson, 34, 33, Engineering
Smith, 34, 33, Engineering
Williams, null, 33, Engineering
Rafferty, 31, 34, Clerical
Jones, 33, 34, Clerical
Heisenberg, 33, 34, Clerical
Robinson, 34, 34, Clerical
Smith, 34, 34, Clerical
Williams, null, 34, Clerical
Rafferty, 31, 35, Marketing
Jones, 33, 35, Marketing
Heisenberg, 33, 35, Marketing
Robinson, 34, 35, Marketing
Smith, 34, 35, Marketing
Williams, null, 35, Marketing

Więcej na temat złączenia można znaleźć w dokumentacji Apache Derby.

Pliki do ściągnięcia

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.