Zielony Smok - logo witryny

Kule i urny

W kombinatoryce często rozpatruje się różne możliwości rozkładu elementów przyjmując za przykład rozmieszczenie n kul w k urnach, przy wzięciu pod uwagę czy urna może być pusta czy nie.

Jest to równoznaczne z badaniem rozkładu n elementów mogących przyjmować k stanów, przy wzięciu pod uwagę czy dany stan może nie być reprezentowany przez żaden z elementów.

Czy rozróżnialne są Czy urna może być pusta Oznaczenie Podrozdział
kule? urny?
nie nie nie R000 Rozmieszczenie 1
tak R001 Rozmieszczenie 2
tak nie R010 Rozmieszczenie 3
tak R011 Rozmieszczenie 4
tak nie nie R100 Rozmieszczenie 5
tak R101 Rozmieszczenie 6
tak nie R110 Rozmieszczenie 7
tak R111 Rozmieszczenie 8

W symbolu R indeks 1 oznacza ‘tak, 0 oznacza ‘nie’. Indeksy dotyczą kolejno: kul, urn i wypełnienia urny.

Rozmieszczenia oznaczone kolorem będą nas szczególnie interesowały w dalszych rozważaniach.

Rozmieszczenie 1

Kule nierozróżnialne (0). Urny nierozróżnialne (0). Urna nie może być pusta (0).

Wzór

kule w urnach

gdzie:
p oznacza liczbę partycji

Zadanie

Na ile sposobów możemy rozmieścić 4 nierozróżnialne kule w trzech nierozróżnialnych urnach. Urny nie mogą być puste.

Rozwiązanie

kule w urnach
kule w urnach
kule w urnach

Sprawdzenie

Lp u u u
1 kule w urnach kule w urnach kule w urnachkule w urnach

Przykład

W klasie R000Main.java

n: 4
k: 3
r000(3,4) = 1

Rozmieszczenie 2

Kule nierozróżnialne (0). Urny nierozróżnialne (0). Urna może być pusta (1).

Wzór

kule w urnach

gdzie:
p – oznacza partycję

Zadanie

Na ile sposobów możemy rozmieścić 4 nierozróżnialne kule w czterech nierozróżnialnych urnach. Urny mogą być puste.

Rozwiązanie

kule w urnach
kule w urnach

Sprawdzenie

Lp u u u u
1 kule w urnachkule w urnachkule w urnach kule w urnach      
2 kule w urnach
kule w urnach
kule w urnach
kule w urnach    
3 kule w urnach
kule w urnach
kule w urnach
kule w urnach
   
4 kule w urnach
kule w urnach
kule w urnach kule w urnach  
5 kule w urnach kule w urnach kule w urnach kule w urnach

Przykład

W klasie R001Main.java

n: 4
k: 4
r001(4,4) = 5

Rozmieszczenie 3

Kule nierozróżnialne (0). Urny rozróżnialne (1). Urna nie może być pusta (0).

Wzór

kule w urnach

Zadanie

Na ile sposobów możemy rozmieścić 4 nierozróżnialne kule w 3 rozróżnialnych urnach. Urna nie może być pusta.

Rozwiązanie

kule w urnach
kule w urnach

Sprawdzenie

Lp. u1 u2 u3
1 kule w urnach kule w urnach
kule w urnach
kule w urnach
kule w urnach
2 kule w urnach kule w urnach kule w urnach
kule w urnach
3 kule w urnachkule w urnach kule w urnach kule w urnach

Przykład

W klasie R010Main.java

n: 4
k: 3
r010(3,4) = 3

Rozmieszczenie 4

Kule nierozróżnialne (0). Urny rozróżnialne (1). Urna może być pusta (1).

Wzór

kule w urnach

Zadanie

Na ile sposobów można rozmieścić 4 nierozróżnialne kule w 3 rozróżnialnych urnach, zakładając, że urna może być pusta.

Rozwiązanie

kule w urnach

Sprawdzenie

Lp u1 u2 u3
1 kule w urnach
kule w urnach
kule w urnach
kule w urnach
   
2   kule w urnach
kule w urnach
kule w urnach
kule w urnach
 
3     kule w urnach
kule w urnach
kule w urnach
kule w urnach
4 kule w urnach
kule w urnach
kule w urnach
kule w urnach  
5 kule w urnach
kule w urnach
kule w urnach
  kule w urnach
6 kule w urnach kule w urnach
kule w urnach
kule w urnach
 
7   kule w urnach
kule w urnach
kule w urnach
kule w urnach
8 kule w urnach   kule w urnach
kule w urnach
kule w urnach
9   kule w urnach kule w urnach
kule w urnach
kule w urnach
10 kule w urnach
kule w urnach
kule w urnach
kule w urnach
 
11 kule w urnach
kule w urnach
  kule w urnach
kule w urnach
12   kule w urnach
kule w urnach
kule w urnach
kule w urnach
13 kule w urnach kule w urnach
kule w urnach
kule w urnach
14 kule w urnach kule w urnach kule w urnach
kule w urnach
15 kule w urnach
kule w urnach
kule w urnach kule w urnach

Przykład

W pliku R011Main.java

n: 4
k: 3
r011(3,4) = 15

Rozmieszczenie 5

Kule rozróżnialne (1). Urny nierozróżnialne (0). Urna nie może być pusta (0).

Wzór

kule w urnach

gdzie:

kule w urnach

jest symbolem liczby Stirlinga.

Zadanie

Na ile sposobów można rozmieścić 4 rozróżnialne kule w 2 nierozróżnialnych urnach. Urna nie może być pusta.

Rozwiązanie

kule w urnach
kule w urnach
kule w urnach

Sprawdzenie

Lp u u
1 kule w urnachkule w urnachkule w urnach kule w urnach
2 kule w urnachkule w urnach kule w urnach kule w urnach
3 kule w urnachkule w urnach kule w urnach kule w urnach
4 kule w urnachkule w urnach kule w urnach kule w urnach
5 kule w urnachkule w urnach kule w urnach kule w urnach
6 kule w urnachkule w urnach kule w urnach kule w urnach
7 kule w urnach kule w urnach kule w urnachkule w urnach

Przykład

W pliku R100Main.java

n: 4
k: 2
r100(2,4) = 7

Rozmieszczenie 6

Kule rozróżnialne (1). Urny nierozróżnialne (0). Urna może być pusta (1).

Wzór

kule w urnach

gdzie:

kule w urnach

jest symbolem liczby Stirlinga.

Zadanie

Na ile sposobów można rozmieścić 4 rozróżnialne kule w 2 nierozróżnialnych urnach. Urna może być pusta.

Rozwiązanie

kule w urnach
kule w urnach
kule w urnach

Sprawdzenie

Lp u u
1 kule w urnach
kule w urnach
kule w urnach
kule w urnach
 
2 kule w urnach
kule w urnach
kule w urnach
kule w urnach
3 kule w urnach
kule w urnach
kule w urnach
kule w urnach
4 kule w urnach
kule w urnach
kule w urnach
kule w urnach
5 kule w urnach
kule w urnach
kule w urnach
kule w urnach
6 kule w urnach
kule w urnach
kule w urnach
kule w urnach
7 kule w urnach
kule w urnach
kule w urnach
kule w urnach
8 kule w urnach
kule w urnach
kule w urnach
kule w urnach

Przykład

W pliku R101Main.java

n: 4
k: 2
r101(2,4) = 8

Rozmieszczenie 7

Kule rozróżnialne (1). Urny rozróżnialne (1). Urna nie może być pusta (0).

Wzór

kule w urnach

gdzie:

kule w urnach

jest symbolem liczby Stirlinga.

Zadanie

Na ile sposobów można rozmieścić 3 rozróżnialne kule w 2 rozróżnialnych urnach. Urna nie może być pusta.

Rozwiązanie

kule w urnach
kule w urnach
kule w urnach
kule w urnach

Sprawdzenie

Lp. u1 u2
1 kule w urnach
kule w urnach
kule w urnach
2 kule w urnach
kule w urnach
kule w urnach
3 kule w urnach
kule w urnach
kule w urnach
4 kule w urnach kule w urnach
kule w urnach
5 kule w urnach kule w urnach
kule w urnach
6 kule w urnach kule w urnach
kule w urnach

Przykład

W klasie R110Main.java

n: 3
k: 2
r110(2,3) = 6

Rozmieszczenie 8

Kule rozróżnialne (1). Urny rozróżnialne (1). Urna może być pusta (1).

Wzór

kule w urnach

Zadanie

Na ile sposobów można rozmieścić 3 rozróżnialne kule w 3 rozróżnialnych urnach? Urny mogą być puste.

Rozwiązanie

n=3, k=3

kule w urnach

Sprawdzenie

Lp. u1 u2 u3
1 kule w urnach
kule w urnach
kule w urnach
   
2   kule w urnach
kule w urnach
kule w urnach
 
3     kule w urnach
kule w urnach
kule w urnach
4 kule w urnach
kule w urnach
kule w urnach  
5 kule w urnach
kule w urnach
  kule w urnach
6 kule w urnach kule w urnach
kule w urnach
 
7   kule w urnach
kule w urnach
kule w urnach
8   kule w urnach kule w urnach
kule w urnach
9 kule w urnach   kule w urnach
kule w urnach
10 kule w urnach
kule w urnach
kule w urnach  
11 kule w urnach
kule w urnach
  kule w urnach
12 kule w urnach kule w urnach
kule w urnach
 
13   kule w urnach
kule w urnach
kule w urnach
14 kule w urnach   kule w urnach
kule w urnach
15   kule w urnach kule w urnach
kule w urnach
16 kule w urnach
kule w urnach
kule w urnach  
17 kule w urnach
kule w urnach
  kule w urnach
18 kule w urnach kule w urnach
kule w urnach
 
19   kule w urnach
kule w urnach
kule w urnach
20 kule w urnach   kule w urnach
kule w urnach
21   kule w urnach kule w urnach
kule w urnach
22 kule w urnach kule w urnach kule w urnach
23 kule w urnach kule w urnach kule w urnach
24 kule w urnach kule w urnach kule w urnach
25 kule w urnach kule w urnach kule w urnach
26 kule w urnach kule w urnach kule w urnach
27 kule w urnach kule w urnach kule w urnach

Przykład

W klasie R111Main.java

n: 3
k: 3
R111(3,3) = 27

Uwagi

Należy zwrócić uwagę, że w żadnym z rozmieszczeń kolejność (układ) kul nie jest brany pod uwagę. Kule są po prostu wrzucane ‘na kupkę’.

Wraz ze wzrostem wartości k i n obliczane wartości rosną.

Przykład 1

Gdy obliczymy dla k=2, n=10 każdą z ośmiu wartości R to zobaczymy, że wartości te stopniowo rosną, w takiej kolejności w jakiej umieściliśmy je w tabelce.

Wynik:

r000(10,2) = 5
r001(10,2) = 6
r010(10,2) = 9
r011(10,2) = 11
r100(10,2) = 511
r101(10,2) = 512
r110(10,2) = 1022
r111(10,2) = 1024

Przykład 2

Gdy obliczymy dla k=3, n=10 każdą z ośmiu wartości R to zobaczymy, że wartości te stopniowo rosną, w takiej kolejności w jakiej umieściliśmy je w tabelce.

Wynik:

r000(10,3) = 8
r001(10,3) = 14
r010(10,3) = 36
r011(10,3) = 66
r100(10,3) = 9330
r101(10,3) = 9842
r110(10,3) = 55980
r111(10,3) = 59049

Przykład 3

Obliczenia dla dużych liczb powinno się wykonywać w wątku, aby Java nie wyrzucała wyjątku.

Obliczamy kule w urnach

Wynik:

Start
10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Koniec

Jest to liczba większa niż liczba atomów we Wszechświecie.

Przykład 4

Podobnie musimy mieć klasę do obliczania w wątku liczb Stirlinga II.

Obliczamy Stir2 dla n=50 i k=4.

Wynik:

Start
52818655359845224561907882505
Koniec

Kody

Kody do obliczeń w języku JavaScript możesz znaleźć w książce Matematyka dla programistów JavaScript.

Kody do obliczeń w języku Java możesz znaleźć w książce Matematyka dla programistów Java.