Zielony Smok - logo witryny

Kreacjonizm (1) – Wstęp

Ta praca jest moim wkładem w trwający ponad 150 lat i ciągle nierozstrzygnięty spór pomiędzy ewolucjonizmem i kreacjonizmem.

Na użytek tej pracy przyjmuję za pewnik (aksjomat), że Bóg istnieje i że jego istnienie nie podlega żadnej dyskusji. Gdybyśmy przyjęli, że Bóg nie istnieje lub może nie istnieć to oczywiście nie byłoby żadnej dyskusji. Bóg, o którym tutaj mówimy ma następujące cechy:

  • Niematerialność
  • Nieśmiertelność
  • Świętość
  • Transcendencja, co oznacza, że bóg wykracza poza istotę stworzenia i nie może być pojęty rozumem
  • Wszechmoc
  • Wszechobecność
  • Wszechwiedza
  • Wszechmiłosierdzie
  • Wszechsprawiedliwość

O Bogu, jego istnieniu i atrybutach oraz o innych problemach religijnych będziemy dyskutowali – być może – w naszej następnej książce. W tej interesuje nas jedynie spór między kreacjonistami i ewolucjonistami. Dlatego poszczególne poglądy wyrażone w książce niekoniecznie są poglądami obojga autorów. W wielu przypadkach mieliśmy tak zwane ‘zdanie odrębne’, ale temat umieściliśmy w książce, dla dobra książki (i Czytelnika).

Bardzo starałem się, żeby książka nie mówiła o tzw. infantylnym kreacjoniźmie. Staraliśmy się przedstawić merytoryczne, naukowe dowody. Jestem człowiekiem i popełniam błędy. Jeżeli znajdziesz w mojej książce błędy – napisz do mnie. Jeśli uważasz, że pominąłem ważne i istotne argumenty na rzecz ewolucjonizmu lub kreacjonizmu – również napisz. Będę wdzięczni za uwagi i sugestie. Jeśli będą rzeczywiście wartościowe – umieszczę je w następnym wydaniu. Pragnę, aby ta książka rozwijała się, ewoluowała ku lepszemu, poprzez drobne kierunkowe mutacje tekstu, których ty możesz być czynnikiem wywołującym. Mówię oczywiście o mikroewolucji :-).

Czasopismo: Blog Zielonego Smoka

Artykuł: nr 123

Autor: Jacek Piechota