Zielony Smok - logo witryny

Kompozycja kolorów na canvas

B – niebieski kwadrat – jest obiektem aktualnie istniejącym na canvas i jest ‘destination’ (miejscem przeznaczenia).

A – czerwone koło – jest obiektem, który jest dodawany i jest ‘source’ (obiektem źródłowym).

Domyślnym składaniem jest source-atop.

Operacja Opis
copy Wyświetla tylko A.
destination-atop Wyświetla B tylko w miejscach, gdzie A i B się nakładają.
Wyświetla A w miejscach gdzie A i B się nie nakładają.
destination-in Wyświetla B tylko w obszarze, w którym A i B nakładają się.
A nie jest wyświetlane.
destination-out Wyświetla B tylko w obszarze, w którym A i B nie nakładają
się. A nie jest wyświetlane.
destination-over Wyświetla całe B, A A tylko w miejscy, gdzie A i B nie
nakładają się.
lighter W obszarach, gdzie A i B nakładają się wyświetla sumę A i
B. Tam gdzie się nie nakładają wyświetla A i B normalnie.
darker W obszarach, gdzie A i B nakładają się wyświetla różnicę A
i B. Tam gdzie się nie nakładają wyświetla A i B normalnie.
source-atop Wyświetla A tam gdzie A i B nakładają się, a B tam gdzie A
i B nie nakładają się.
source-in Wyświetla A tylko w obszarze gdzie A i B nakładają się. B
nie jest wyświetlane.
source-out Wyświetla A tylko w obszarze, gdzie A i B nie nakładają
się. B nie jest wyświetlane.
source-over Wyświetla całe A, a B tylko w miejscach, gdzie A i B nie
nakładają się.
xor Wyświetla A i B w obszarach, w których nie nakładają się.
Nic nie wyświetla w miejscach, gdzie A i B nakładają się.

 

Opcje dla globalCompositeOperation
Listing

   var compositeTypes = [
      'source-over','source-in','source-out','source-atop',
      'destination-over','destination-in','destination-out',
      'destination-atop','lighter','darker','copy','xor'
     ];
     function drawShape() {
      for (i=0;i<compositeTypes.length;i++) {
        var label = document.createTextNode(compositeTypes[i]);
        document.getElementById('lab'+i).appendChild(label);
        var ctx = document.getElementById('tut'+i).getContext('2d');

        // draw rectangle
        ctx.fillStyle = "#FF3366";
        ctx.fillRect(15,15,70,70);

        // set composite property
        ctx.globalCompositeOperation = compositeTypes[i];

        // draw circle
        ctx.fillStyle = "#0066FF";
        ctx.beginPath();
        ctx.arc(75,75,35,0,Math.PI*2,true);
        ctx.fill();
      }
     }