Zielony Smok - logo witryny

Kazanie biskupa

Błogosławieni cisi, ubodzy i pokorni …

Kazanie biskupa
Kazanie (rys. Maciej Krzywicki)