Zielony Smok - logo witryny

W folderze C:\Przyklady mamy folder bazy danych baza.

Chcemy całkowicie usunąć bazę danych przy użyciu wiersza poleceń.

Uruchamiamy linię poleceń Windows 10.

Wpisujemy kolejno polecenia jak na Rys. 301:

Kasowanie folderu z podfolderami i plikami
Rys. 301. Kasowanie folderu z podfolderami i plikami

cd/ – zmień katalog na katalog główny

cd Przyklady – zmień katalog na C:\Przyklady

rd – usuń katalog

/s – usuń wszystkie podkatalogi i pliki

/q – nie proś o zgodę na usunięcie

baza – usuwany folder z podfolderami i plikami

Baza danych została usunięta w całości. Zamykamy wiersz polecenia.