Zielony Smok - logo witryny

JavaBeans. Informowanie o zmianie właściwości

Załóżmy, że Smok leży w szpitalu i trzeba monitorować liczbę pobieranych kalorii, czyli przy każdym posiłku przekazywać informacje do pokoju lekarskiego.

Tworzymy klasę Smok.

package beans1;
import java.beans.*;
import java.io.*;
class Smok implements Serializable {
  private static final long serialVersionUID = 6839349143399541342L;
  private int liczbaKalorii;
  private final PropertyChangeSupport pcs = new PropertyChangeSupport(this);
  public Smok() {
    this(0);
  }
  private Smok(int liczbaKalorii) {
    this.liczbaKalorii = liczbaKalorii;
  }
  public synchronized void addPropertyChangeListener(
      PropertyChangeListener list1) {
    pcs.addPropertyChangeListener(list1);
  }
  public synchronized void removePropertyChangeListener(
      PropertyChangeListener list2) {
    pcs.removePropertyChangeListener(list2);
  }
  public int getLiczbaKalorii() {
    return liczbaKalorii;
  }
  public synchronized void setLiczbaKalorii(int newLiczbaKalorii) {
    int oldValue = liczbaKalorii;
    liczbaKalorii = newLiczbaKalorii;
    pcs.firePropertyChange("zmiana liczby kalorii", Integer.valueOf(oldValue),
        Integer.valueOf(newLiczbaKalorii));
  }
}

Aby obejrzeć Smoka w akcji uruchamiamy klasę Main. W tej klasie założyliśmy smokowi podsłuch w postaci PropertyChangeListener

package beans1;
class Main {
  private Main() {
    Smok smok = new Smok();
    smok.addPropertyChangeListener(evt -> {
      Integer newValue = (Integer) evt.getNewValue();
      System.out.println("liczba pobranych kalorii: " + newValue);
    });
    for (int i = 0; i < 25; i++) {
      smok.setLiczbaKalorii(i * 1000);
    }
  }
  public static void main(String[] args) {
    new Main();
  }
}

I teraz wiemy już o smoku wszystko co chcieliśmy. Widzimy, że Smok pozostawiony bez nadzoru umrze z
przejedzenia.

liczba pobranych kalorii: 1000
liczba pobranych kalorii: 2000
liczba pobranych kalorii: 3000
liczba pobranych kalorii: 4000
liczba pobranych kalorii: 5000
liczba pobranych kalorii: 6000
liczba pobranych kalorii: 7000
liczba pobranych kalorii: 8000
liczba pobranych kalorii: 9000
liczba pobranych kalorii: 10000
liczba pobranych kalorii: 11000
liczba pobranych kalorii: 12000
liczba pobranych kalorii: 13000
liczba pobranych kalorii: 14000
liczba pobranych kalorii: 15000
liczba pobranych kalorii: 16000
liczba pobranych kalorii: 17000
liczba pobranych kalorii: 18000
liczba pobranych kalorii: 19000
liczba pobranych kalorii: 20000
liczba pobranych kalorii: 21000
liczba pobranych kalorii: 22000
liczba pobranych kalorii: 23000
liczba pobranych kalorii: 24000