Zielony Smok - logo witryny

Jak mierzyć szybkość wykonywania kodu (Java)?

Do czasu Java 8 używano dość pokrętnych metod sprawdzania szybkości wykonywania kodu. Od czasu Java 8 jest to zdecydowanie prostsze.

Przykład w klasie Listing107:

package dt20.java_time_duration;

import java.time.Duration;
import java.time.Instant;
import java.util.Random;

public class Listing107 {
  public static void main(String[] args) {
    Instant start = Instant.now();
    Random random = new Random();
    long[] values = random.longs(10_000_000).toArray();
    long min = Long.MAX_VALUE;
    long max = Long.MIN_VALUE;
    for(long a : values){
      min = Math.min(min, a);
      max = Math.max(max, a);
    }
    Instant end = Instant.now();
    long millis = Duration.between(start, end).toMillis();
    System.out.println("Czas wykonania w ms: " + millis);
    System.out.println("max: " + max);
    System.out.println("min: " + min);
  }
}

Tworzymy tablicę zawierającą 10 mln liczb losowych. Potem (w nieuporządkowanej tablicy) wyszukujemy wartość minimalną i maksymalną.

Po wykonaniu kodu zobaczymy coś podobnego do:

Czas wykonania w ms: 317
max: 9223371249623486320
min: -9223370964566974940

Cała metoda sprowadza się do trzech linii kodu:

 Instant start = Instant.now();
 //testowany kod
 Instant end = Instant.now();
 long millis = Duration.between(start, end).toMillis();

W razie potrzeby czas możemy przeliczyć na inne jednostki np. na nanosekundy, etc.