Zielony Smok - logo witryny

Iteracja po pikselach


Zawartość możesz zobaczyć w
przeglądarce obsługującej element <canvas>
z kontekstem "2d"

Listing

	window.onload = function() {
		var cv = document.getElementById("canvas");
		var ctx = cv.getContext("2d");
		//położenie obrazka na canvas
		var imageX = 10;
		var imageY = 10;
		//pobranie obrazka
		var img = document.getElementById("aniolek");
		//wymiary obrazka
		var imageW = img.width;
		var imageH = img.height;
		//odrysowanie obrazka
		ctx.drawImage(img, imageX, imageY);
		//pobranie danych obrazka
		var imageData = ctx.getImageData(imageX, imageY, imageW, imageH);
		var data = imageData.data;
		//pobranie danych wskazanego piksela
		//koordynaty x i y są koordynatami w obrębie obrazka i jego pobranych
		//danych, a nie względem kontekstu.
	 // iteracja po pikselach
	    for(var y = 0; y < imageH; y++) {
	     // loop through each column
	     for(var x = 0; x < imageW; x++) {
	      var red = data[((imageW * y) + x) * 4];
	      var green = data[((imageW * y) + x) * 4 + 1];
	      var blue = data[((imageW * y) + x) * 4 + 2];
	      var alpha = data[((imageW * y) + x) * 4 + 3];
	      if ((x == 99)&&(y==99)) {
				//wyświetlanie danych piksela
				ctx.fillText("Dane piksela (100, 100): ", 340, 20);
				ctx.fillText("red: " + red, 340, 40);
				ctx.fillText("green: " + green, 340, 60);
				ctx.fillText("blue: " + blue, 340, 80);
				ctx.fillText("alpha: " + alpha, 340, 100);
			}
	    }
	  }
	};