Zielony Smok - logo witryny

Homoseksualizm

Homoseksualiści?
Ryc. Homoseksualiści? (rys. Maciej Krzywcki)

Homoseksualizm

Homoseksualizm jest tak stary jak ludzkość. Już w Księdze Rodzaju mieszkańcy Sodomy i Gomory chcieli poswawolić z gośćmi Lota (Rdz 19,4-5) i woleli tych gości od niewinnych córek Lota, które ten ofiarował im w zamian.

Bóg uważał homoseksualizm za obrzydliwość i żądał kary śmierci dla obu homoseksualnych partnerów ( Kpł 20,13).

Ludzie uprawiający homoseksualizm – nie wejdą do Królestwa Bożego (1 Kor 6,9-10)

Święty Paweł homoseksualną miłość wymienia wśród zboczeń (Rz 1,26-27). Uważa, że Prawo jest nie dla sprawiedliwych, ale dla grzeszników, w tym homoseksualistów (1Tm, 1,8-10).

Czy Jezus był homoseksualistą?

W Ewangelii Jana w rozdz. 20 i 21 znajduje się kilka wzmianek o uczniu, którego ‘Jezus miłował’ i który w czasie uczty ‘spoczywał na jego piersi’. Chodziło tu o autora tej Ewangelii. Czy Jana i Jezusa łączyła homoseksualna miłość?

W ogrodzie Getsemani Jezusowi towarzyszył młodzieniec ubrany jedynie w prześcieradło (dosłownie ‘w całun’). Czy był to Marek Ewangelista, czy może raczej wskrzeszony Łazarz (Mk 14,51-52)?

W Tajnej Ewangeli Świętego Marka znajduje się fragment wyraźnie sugerujący homoseksualizm Jezusa. Jest to inna wersja opowieści o wskrzeszeniu Łazarza:“Gdy młodzieniec ujrzał Jezusa, pokochał go i zaczął błagać, aby mógł z nim zostać. I wyszli z grobu, i poszli do domu młodzieńca, gdyż był on bogaty. A po sześciu dniach powiedział mu Jezus, co powinien czynić, a wieczorem młodzieniec przyszedł do niego odziany w lekką szatę na swoim nagim ciele. I pozostał on tej nocy u niego, ponieważ Jezus uczył go tajemnicy Królestwa Bożego.”

Jezus był łagodny i miękki. Szczególnie jeśli uwzględnimy okrucieństwo tamtych czasów. Nie czuł pociągu do kobiet. W swoim otoczeniu miał na stałe 12 mężczyzn, chociaż od czasu do czasu bywały z nimi kobiety.

Oryginał tej Ewangelii nie zachował się, ale ślad znajduje się w pismach autorytetów Kościoła. Dużo więcej na temat tej Ewangelii oraz ciekawe komentarze znajdują się w książkach.

Komentarz

Uczeń na piersiach mistrza
Ryc. Uczeń na piersiach mistrza (Homoseksualiści?) (rys. Maciej Krzywcki)

Poprawność polityczna

Homoseksualizm jest tematem drażliwym. Cokolwiek się o nim powie – zawsze znajdzie się niezadowolonych. Osoby publiczne nie chcą się wypowiadać publicznie szczególnie, gdy są przeciwne homoseksualizmowi, ze względu na konieczność zachowania tzw. poprawności politycznej. Wyraża się ona w skrócie: “Nie możesz mówić tego, co myślisz. “Musisz mówić to, czego po tobie oczekują”.

Wiele osób straciło pracę i stanowiska wypowiadając się szczerze o swych negatywnych poglądach na homoseksualizm.

Homofobia?

Niemal każdy, kto sprzeciwia się homoseksualizmowi lub wypowiada ujemnie na ten temat jest oskarżony o homofobię – czyli ‘wstręt do homoseksualizmu’. Otóż homoseksualizm jest tak stary jak ludzkość. Homofobia – również. Jest równie naturalna jak homoseksualizm. Zachowań homofobicznych podobnie jak zachowań homoseksualnych nie da się usunąć. One zawsze były i będą. Są częścią naszej biologii, a z tą jak dotąd nie udało się wygrać.

Homoterror

Ostatnio obserwuje się w mediach inwazję homoseksualizmu. Osoby – szczególnie znane – będące homoseksualistami – ujawniają to urządzając publiczne spowiedzi. Homoseksualiści zaczynają walczyć o swoje prawa – o prawo do akceptacji związków, o legalizację małżeństw, o prawo do adopcji dzieci. Organizują coraz więcej demonstracji i coraz śmielej występują z oskarżeniami o homofobię w stosunku do przeciwników. Coraz częściej przeciwnicy czują się zastraszani i nazywają to homoterrorem. Zwłaszcza, że homoseksualiści są zdecydowaną mniejszością, a sprawiają wrażenie, że są wszędzie.

Księża homoseksualiści

Coraz częściej w mediach pojawiają się informację o księżach pedofilach molestujących dzieci i o homoseksualizmie wśród księży. Wszystkie takie przypadki są nagłaśniane, bo ludzi to bulwersuje, a to oznacza kliknięcia, a to oznacza kasę. Problem jest w tym, że nagłaśnianie poszczególnych spraw przez media sprawia wrażenie, że każdy ksiądz to homoseksualista i/lub pedofil. Brak jest najważniejszej informacji – jaki jest procent pedofili i homoseksualistów wśród księży w porównaniu z pozostałymi ludźmi.

Genetyka homoseksualizmu

Uczeni nie chcą zajmować się badaniami homoseksualizmu, a czasopisma nie chcą takich wyników publikować – oczywiście znów chodzi o poprawność polityczną.

Z tych badań, które jednak przeprowadzono wynika, że nie wiadomo skąd biorą się skłonności homoseksualne. Na pewno są dziedziczone, ale prawdopodobnie poligenicznie, więc nie istnieje coś takiego jak gen homoseksualizmu. Ocenia się, że za homoseksualizm odpowiedzialne są zarówno geny (w 50%) jak i warunki środowiska (50%).

Czym jest homoseksualizm?

Kiedyś był uważany za zboczenie, czyli chorobę psychiczną. Potem uznano to za ‘orientację płciową’, czyli coś normalnego.

Homoseksualizm jest spotykany wśród zwierząt.

Nie jest chorobą ani zboczeniem. Po prostu jest – tak jak np. leworęczność, chociaż o wiele rzadziej.

Jest stary tak jak ludzkość. Był, jest i będzie. Nie da się go wyeliminować.

Dla mnie osobiście homoseksualizm jest upośledzeniem funkcji seksualnych, czy zaburzeniem tożsamości płciowej.

Wśród prostych ludzi na wsi homoseksualizm określa się dosadnie jako ‘Starch przed p…ą’ albo odpowiednio ‘Strach przed ch…m’.

Czy homoseksualizm jest szkodliwy?

Kiedyś był. Gdy na świecie było mało ludzi, a ci którzy byli często ginęli w wojnach lub z innych powodów, ludzie którzy nie chcieli się normalnie rozmnażać, byli nieprzyjaciółmi rodzaju ludzkiego.

Dzisiaj, gdy na świecie mamy 7 mld ludzi (czyli o 6 mld za dużo) to homoseksualizm staje się dobrodziejstwem. Homoseksualiści mają przyjemność. Przyrost naturalny się nie zwiększa. Brak potomstwa eliminuje geny osobnika, czy osobniczki z populacji.

Czy homoseksualiści powinni mieć prawo do adopcji dzieci?

Homoseksualizm rodziców nie oznacza, że adoptowane dzieci będą wykorzystywane seksualnie. Z pewnością czasami będą, ale zdarza się to też wśród heteroseksualnych rodziców. Dla adopcji znacznie ważniejsze jest, czy dziecko będzie mogło się harmonijnie rozwijać, czy będzie kochane, ale na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi. Sądzę, że powinno się spróbować pod odpowiednią kontrolą, zwłaszcza, że mamy wyjątkowo dużo dzieci odrzuconych przez heteroseksualnych rodziców. Homoseksualizm nie gwarantuje bycia dobrym lub złym rodzicem

Wśród znanych mi heteroseksualistów, z którymi rozmawiałem na ten temat podstawowym zarzutem przeciw adopcji jest fakt, że dwie zdrowe kobiety albo dwóch zdrowych mężczyzn, którzy mogą mieć dzieci, ale tych dzieci nie chcą, domagają się jednak prawa do wychowywania dzieci heteorseksualistów. Jednym słowem oskarżają homoseksualistów o hipokryzję. “Chcesz mieć dziecko – zrób sobie””.

Komentarz nt. komentarza

To tylko kilka luźnych uwag nt. homoseksualizmu, które wpadły mi do głowy. Rozważam napisanie szerszego artykułu o tym zjawisku.

Czasopismo: Blog Zielonego Smoka

Artykuł: nr 161

Autor: Jacek Piechota