Zielony Smok - logo witryny

Koniunkcje dolne Wenus

Strona używa skryptu koniunkcje.js


Zawartość możesz zobaczyć w
przeglądarce obsługującej element <canvas>
z kontekstem "2d"


Listing

    var $ = function(id) {
	   return document.getElementById(id);
};
var cv;
var ctx;
window.onload = function() {
	$("pokaz").onclick = pokaz;
	cv = document.getElementById('canvas');
	ctx = cv.getContext('2d');
	//plansza
	var plansza = document.getElementById("plansza");
	ctx.drawImage(plansza, 25, 25, 402, 402);
	//ziemia
	var ziemia = document.getElementById("ziemia");
	//ctx.globalCompositeOperation = "source-over";
	ctx.drawImage(ziemia, 10, 200, 30, 30);
	//wenus
	var wenus = document.getElementById("wenus");
	//ctx.globalCompositeOperation = "source-atop";
	ctx.drawImage(wenus, 54, 202, 24, 24);
};