Zielony Smok - logo witryny

Gradient liniowy

Gradient liniowy tworzymy przy użyciu polecenia createLinearGradient(x0,y0,x1,y1).

Punkty wyznaczają linię wzdłuż której układa się gradient

Gradient musi mieć co najmniej dwa kolory, ale może mieć ich znacznie więcej.

Miejsca gdzie wchodzą kolory oznaczamy używając polecenia addColorStop(x, kolor).

x – to liczba zmiennoprzecinkowa oznaczająca względną odległość od początku linii wyznaczającej gradient.

Liczba 0 oznacza początek linii, liczba 1 – koniec linii, liczba 0.5 środek linii, etc.

Rozciągłość gradientu w kierunku prostopadłym zależy jedynie od kształtu figury wypełnionej gradientem.