Zielony Smok - logo witryny

Apache Derby: funkcja USER

Funkcje USER, CURRENT_USER, SESSION_USER

Opis

Użyte poza procedurami przechowywanymi zwracają identyfikator autoryzacji użytkownika, który utworzył sesję SQL.

  1. ‘SESSION_USER’ – użyty w procedurach przechowywanych – również zwraca ten identyfikator
  2. ‘CURRENT_USER’ oraz ‘USER” użyte w procedurach przechowywanych utworzonych z ‘EXTERNAL SECURITY DEFINER’ – zwracają identyfikator użytkownika, który jest właścicielem schematu procedury. Tym właścicielem jest użytkownik, który ją utworzył, ale może to być również właściciel bazy danych. Aby uzyskać więcej informacji o prawach definiującego i wywołującego zajrzyj do opisów poleceń CREATE PROCEDURE oraz CREATE FUNCTION (będą wkrótce omówione).

Składnia

CURRENT_USER

USER

SESSION_USER

Typem zwracanym jest łańcuch znaków o długości 128.

Polecenie wywołujące

SELECT USER FROM daty

SELECT CURRENT_USER FROM daty

SELECT SESSION_USER FROM daty