Zielony Smok - logo witryny

Apache Derby: funkcja CURRENT_ROLE

Opis

Zwraca aktualną rolę użytkownika, która jest łańcuchem znaków o długości 258 znaków.

Składnia

CURRENT_ROLE

Ograniczenia

Jeśli nie ma przypisanej żadnej roli – wynik jest NULL

Aby polecenie działało właściwość ‘derby.database.sqlAuthorization’ musi być ustawiona na ‘false’ – inaczej wyrzucany jest błąd.

Więcej o autoryzacji i rolach przypisanych użytkownikom bazy danych opowiem we wpisach poświęconym autoryzacji.