Zielony Smok - logo witryny

Encje

Istnienie rozlicznych stron kodowych powoduje problemy z wyświetlaniem znaków innych niż znaki języka angielskiego (ASCII). Podobny problem powstaje, gdy na stronie chcemy umieścić znaki, które używane są w standardzie HTML, CSS czy JavaScript.

Wtedy należy użyć encji, czyli znaków zastępujących przewidzianych dla HTML lub znaków zastępujących rozpoznawanych jako Unicode (UTF-8).

Encje są przydatne również, gdy chcemy umieścić w tekście znaki niedostępne z klawiatury.

Wybrane encje HTML oraz sekwencje Java/JavaScript i CSS dla polskich liter i innych znaków narodowych, interpunkcyjnych, matematycznych i specjalnych

Tab. Polskie litery
Litera (X)HTML Sekwencja Java/JavaScript

Sekwencja CSS
Encja dziesiętna Encja hex Encja symboliczna
ą ą ą \u0105 \000105
ć ć ć \u0107 \000107
ę ę ę \u0119 \000119
ł ł ł \u0142 \000142
ń ń ń \u0144 \000144
ó ó ó ó \u00F3 \xF3 \0000F3
ś ś ś \u015B \00015B
ź ź ź \u017A \00017A
ż ż ż \u017C \00017C
Ą Ą Ą \u0104 \000104
Ć Ć Ć \u0106 \000106
Ę Ę Ę \u0118 \000118
Ł Ł Ł \u0141 \000141
Ń Ń Ń \u0143 \000143
Ó ò ò Ó \u00F2 \xF2 \0000F2
Ś Ś Ś \u015A \00015A
Ź Ź Ź \u0179 \000179
Ż Ż Ż \u017B \00017B

 

Tab. Niektóre inne litery
Litera (X)HTML Sekwencja Java/JavaScript Sekwencja CSS
Encja dziesiętna Encja hex Encja symboliczna
à à à à \u00E0 \xE0 \0000E0
ê ê ê ê \u00EA \xEA \0000EA
À À À À \u00C0 \xC0 \0000C0
Ê Ê Ê Ê \u00CA \xCA \0000CA
é é é é \u00E9 \xE9 \0000E9
É É É É \u00C9 \xC9 \0000C9
ọ ọ \u1ECD \001ECD
ä ä ä ä \u00E4 \xE4 \0000E4
ö ö ö ö \u00F6 \xF6 \0000F6
ü ü ü ü \u00FC \xFC \0000FC
ß ß ß ß \u00DF \xDF \0000DF
Ä Ä Ä Ä \u00C4 \xC4 \0000C4
Ö Ö Ö Ö \u00D6 \xD6 \0000D6
Ü Ü Ü Ü \u00DC \xDC \0000DC

 

Tab. Znaki diakrytyczne, których można użyć z
literami (stawiane po literze)
Znak (X)HTML Sekwencja Java/JavaScript

Sekwencja CSS
Encja dziesiętna Encja hex Encja symboliczna
 ́ ́ ́ \u0301 \000301
 ̨ ̨ ̨ \u0328 \000328
 ̇ ̇ ̇ \u0307 \000307
 ̈ ̈ ̈ \u0308 \000308
 ̀ ̀ ̀ \u0300 \000300
 ̧ ̧ ̧ \u0327 \000327
 ̂ ̂ ̂ \u0302 \000302
 ̃ ̃ ̃ \u0303 \000303
 ̊ ̊ ̊ \u030A \00030A
 ̋ ̋ ̋ \u030B \00030B
 ̌ ̌ ̌ \u030C \00030C
 ̄ ̄ İ \u0304 \000304
 ̆ ̆ ̆ \u0306 \000306
 ̦ ̦ ̦ \u0326 000326
 ̣ ̣ ̣ \u0323 \000323

 

Tab. Spacje i znaki interpunkcyjne
Znak (X)HTML Sekwencja Java/JavaScript

Sekwencja CSS
Encja dziesiętna Encja hex Encja symboliczna
| |       \u00A \xA0 \0000A0
| |       \u2002 \00202
| |       \u2003 \002003
| |     \u2004 \002004
| |     \u2005 \002005
| |     \u2006 \002006
| |       \u2009 \002009
| |     \u200A \00200A
|​| ​ ​ \u200B \00200B
– – – \u2013 \002013
— — — \u2014 \002014
­ ­ ­ ­ \u00AD \xAD \0000AD
‐ ‐ \u2010 \002010
‑ ‑ \u2011 \002011
„ „ „ \u201E \00201E
” ” ” \u201D \00201D
’ ’ ’ \u2019 \002019
« « « « \u00AB \xAB \0000AB
» » » » \u00BB \xBB \0000BB
" " " " \u0022 \x22 \000022
' ' (') \u0027 \x27 \000027
… … … \u2026 \002026
‒ ‒ \u2012 \002012

 

Tab. Symbole matematyczne i techniczne
Sym­bol (X)HTML Sekwencja Java/JavaScript Sekwencja CSS
Encja dziesiętna Encja hex Encja symboliczna
× × × × \u00D7 \xD7 \0000D7
÷ ÷ ÷ ÷ \u00F7 \xF7 \0000F7
⁄ ⁄ ⁄ \u2044 \002044
∕ ∕ \u2215 \002215
− − − \u2212 \002212
< < < \u003C \x3C \00003C
> > > \u003E \x3E \00003E
≪ ≪ \u226A \00226A
≫ ≫ \u226B \00226B
≮ ≮ \u226E \00226E
≯ ≯ \u226F \00226F
≈ ≈ ≈ \u2248 \002248
≤ ≤ ≤ \u2264 \002264
≥ ≥ ≥ \u2265 \002265
≠ ≠ ≠ \u2260 \002260
√ √ √ \u221A \00221A
∛ ∛ \u221B \00221B
‾ ‾ \u203E \00203E

⌀ ⌀ \u2300 \002300
∆ ∆ \u2206 \002206
∞ ∞ ∞ \u221E \00221E
Ω Ω \u2126 \002126
µ µ µ µ \u00B5 \xB5 \0000B5
‰ ‰ ‰ \u2030 \002030
° ° ° ° \u00B0 \xB0 \0000B0
′ ′ ′ \u2032 \002032
″ ″ ″ \u2033 \002033
¬ ¬ ¬ ¬ \u00AC \xAC \0000AC
∧ ∧ ∧ \u2227 \002227
∨ ∨ ∨ \u2228 \002228
⊻ ⊻ \u22BB \0022BB
∈ ∈ ∈ \u2208 \002208
∉ ∉ ∉ \u2209 \002209
∋ ∋ ∋ \u220B \00220B
∪ ∪ ∪ \u222A \00222A
∩ ∩ ∩ \u2229 \002229
⊂ ⊂ ⊂ \u2282 \002282
⊄ ⊄ ⊄ \u2284 \002284
⊃ ⊃ ⊄ \u2283 \002283
∀ ∀ ∀ \u2200 \002200
∃ ∃ ∃ \u2203 \002203
∅ ∅ ∅ \u2205 \002205
π π π π \u03C0 \0003C0
∟ ∟ \u221F \00221F
∠ ∠ ∠ \u2220 \002220
∡ ∡ \u2221 \002221
α α α α \u03B1 \0003B1
β β β β \u03B2 \0003B2
γ γ γ γ \u03B3 \0003B3
∥ ∥ \u2225 \002225
∦ ∦ \u2226 \002226

 

Tab. Ułamki
Znak (X)HTML Sekwencja Java/JavaScript Sekwencja CSS
Encja dziesiętna Encja hex Encja symboliczna
⅛ ⅛ \u215B \00215B
⅙ ⅙ \u2159 \002159
⅕ ⅕ \u2155 \002155
¼ ¼ ¼ ¼ \u00BC \xBC \0000BC
⅓ ⅓ \u2153 \002153
⅜ ⅜ \u215C \00215C
⅖ ⅖ \u2156 \002156
½ ½ ½ ½ \u00BD \xBD \0000BD
⅗ ⅗ \u2157 \002157
⅝ ⅝ \u215D \00215D
⅔ ⅔ \u2154 \002154
¾ ¾ ¾ ¾ \u00BE \xBE \0000BE
⅘ ⅘ \u2158 \002158
⅚ ⅚ \u215A \00215A
⅞ ⅞ \u215E \00215E
⅟ ⅟ \u215F \00215F

 

Cyfry i ine znaki w górnym i dolnym indeksie
Znak (X)HTML Sekwencja Java/JavaScript

Sekwencja CSS
Encja dziesiętna Encja hex Encja symboliczna
⁰ ⁰ \u2070 \002070
¹ ¹ ¹ ¹ \u00B9 \xB9 \0000B9
² ² ² ² \u00B2 \xB2 \0000B2
³ ³ ³ ³ \u00B3 \xB3 \0000B3
⁴ ⁴ \u2074 \002074
⁵ ⁵ \u2075 \002075
⁶ ⁶ \u2076 \002076
⁷ ⁷ \u2077 \002077
⁸ ⁸ \u2078 \002078
⁹ ⁹ \u2079 \002079
ⁿ ⁿ \u207F \00207F
⁺ ⁺ \u207A \00207A
⁻ ⁻ \u207B \00207B
⁽ ⁽ \u207D \00207D
⁾ ⁾ \u207E \00207E
₀ ₀ \u2080 \002080
₁ ₁ \u2081 \002081
₂ ₂ \u2082 \002082
₃ ₃ \u2083 \002083
₄ ₄ \u2084 \002084
₅ ₅ \u2085 \002085
₆ ₆ \u2086 \002086
₇ ₇ \u2087 \002087
₈ ₈ \u2088 \002088
₉ ₉ \u2089 \002089

 

Tab. Strzałki
Znak (X)HTML Sekwencja Java/JavaScript

Sekwencja CSS
Encja dziesiętna Encja hex Encja symboliczna
← ← ← \u2190 \002190
↑ ↑ ↑ \u2191 \002191
→ → → \u2192 \002192
↓ ↓ ↓ \u2193 \002193
↔ ↔ ↔ \u2194 \002194
↕ ↕ \u2195 \002195
↖ ↖ \u2196 \002196
↗ ↗ \u2197 \002197
↘ ↘ \u2198 \002198
↙ ↙ \u2199 \002199
⇆ ⇆ \u21C6 \0021C6
⇐ ⇐ ⇐ \u21D0 \0021D0
⇑ ⇑ ⇑ \u21D1 \0021D1
⇒ ⇒ ⇒ \u21D2 \0021D2
⇓ ⇓ ⇓ \u21D3 \0021D3
⇔ ⇔ ⇔ \u21D4 \0021D4
⇕ ⇕ \u21D5 \0021D5
⇖ ⇖ \u21D6 \0021D6
⇗ ⇗ \u21D7 \0021D7
⇘ ⇘ \u21D8 \0021D8
⇙ ⇙ \u21D9 \0021D9
↵ ↵ ↵ \u21B5 \0021B5

 

Tab. Figury szachowe i kolory karciane
Znak (X)HTML Sekwencja Java/JavaScript

Sekwencja CSS Uwagi
Encja dzie­siętna Encja hex Encja symboliczna
♔ ♔ \u2654 \002654 Biały król
♕ ♕ \u2655 \002655 Biały hetman
♖ ♖ \u2656 \002656 Biała wieża
♗ ♗ \u2657 \002657 Biały goniec
♘ ♘ \u2658 \002658 Biały skoczek
♙ ♙ \u2659 \002659 Biały pionek
♚ ♚ \u265A \00265A Czarny król
♛ ♛ \u265B \00265B Czarny hetman
♜ ♜ \u265C \00265C Czarna wieża
♝ ♝ \u265D \00265D Czarny goniec
♞ ♞ \u265E \00265E Czarny skoczek
♟ ♟ \u265F \00265F Czarny pionek
♠ ♠ ♠ \u2660 \002660 Piki (symbol wypełniony)
♥ ♥ ♥ \u2665 \002665 Kiery (symbol wypełniony). Kolor uzyskany dzięki stylowi
♦ ♦ ♦ \u2666 \002666 Kara (symbol wypełniony). Kolor uzyskany dzięki stylowi
♣ ♣ ♣ \u2663 \002663 Trefle (symbol wypełniony)
♤ ♤ \u2664 \002664 Piki (kontur)

♡ ♡ \u2661 \002661 Kiery (kontur). Kolor uzyskany dzięki stylowi

♢ ♢ \u2662 \002662 Kara (kontur). Kolor uzyskany dzięki stylowi
♧ ♨ \u2668 \002668 Trefle (kontur)

 

Tab. Inne znaki specjalne
Znak (X)HTML Sekwencja Java/JavaScript Sekwencja CSS
Encja dziesiętna Encja hex Encja symboliczna
& & & & \u0026 \x26 \000026
§ § § § \u00A7 \xA7 \0000A7
• • • \u2022 \002022
‹ ‹ ‹ \u2039 \002039
› › ’ \u203A \00203A
† † † \u2020 \002020
‡ ‡ ‡ \u2021 \002021
™ ™ ™ \u2122 \002122
® ® ® ® \u00AE \xAE \0000AE
© © © © \u00A9 \xA9 \0000A9
€ € € \u20AC \0020AC
¢ ¢ ¢ ¢ \u00A2 \xA2 \0000A2
£ £ £ £ \u00A3 \xA3 \0000A3
¥ ¥ ¥ ¥ \u00A5 \xA5 \0000A5