Zielony Smok - logo witryny

Elipsa

Elipsę można wykreślić korzystając z równania parametrycznego:

gdzie:

a – to duża oś elipsy
b – to mała oś elipsy
t – zawiera się w przedziale <0,2π)

Zawartość możesz zobaczyć w
przeglądarce obsługującej element <canvas>
z kontekstem "2d"

Listing

var drawOval = function(x, y, w, h, liczbaPunktow, strokeStyle) {
	var a = w / 2;
	var b = h / 2;
	ctx.save();
	ctx.beginPath();
	ctx.strokeStyle = strokeStyle;
	ctx.translate(x + a, y + b);
	var x2;
	var y2;
	for ( var i = 0; i < liczbaPunktow; i++) {
		var t = i * Math.PI / 360;
		x2 = a * Math.cos(t);
		y2 = b * Math.sin(t);
		ctx.lineTo(Math.floor(x2), Math.floor(y2));
	}
	ctx.stroke();
	ctx.restore();
};
	var cv = document.getElementById("canvas");
	var ctx = cv.getContext("2d");
	var w = cv.width;
	var h = cv.height;
	drawOval(100, 100, 100, 70, 1000, "orange");