Zielony Smok - logo witryny

Pakiet java.time

Główne API do obsługi, dat, czasów, chwil i czasów trwania.

 • Class
  • Clock – Zegar
   zapewniający dostęp do chwili bieżącej, daty i czasu z uwzględnieniem strefy czasowej
  • Duration – Czas
   trwania na przykład 34.5 sek.
  • Instant – Chwila – punkt na osi czasu.
  • LocalDate – Data bez uwzględnienia strefy czasowej w systemie kalendarzowym ISO-8601,
   np. ‘2007-12-03’.
  • LocalDateTime – Data i czas bez uwzględnienia strefy czasowej w systemie kalendarzowym
   ISO-8601, na przykład ‘2007-12-03T10:15:30’
  • LocalTime – Czas bez uwzględnienia strefy czasowej w systemie kalendarzowym ISO-8601,
   na przykład ’10:15:30’
  • MonthDay – Miesiąc i dzień w systemie kalendarza ISO-8601 na przykład ‘–12-03’(!)
  • OffsetDateTime – Data i czas z uwzględnieniem przesunięcia od UTC/Greenwich w systemie
   kalendarzowym ISO-8601 na przykład ‘2007-12-03T10:15:30+01:00’
  • OffsetTime – Czas z uwzględnieniem przesunięcia od UTC/Greenwich w systemie
   kalendarzowym ISO-8601 na przykład ‘10:15:30+1:00’
  • Period – Czas trwania (oparty na dacie) w systemie kalendarzowym ISO-8601 na przykład
   ‘2 lata, 3 miesiące i 4 dni’
  • Year – Rok w systemie kalendarzowym ISO-8601 na przykład ‘2007’
  • YearMonth – Rok i miesiąc w systemie kalendarzowym ISO-8601 na przykład ‘2007-12’
  • ZonedDateTime – Data i czas z uwzględnieniem strefy czasowej w systemie kalendarzowym
   ISO-8601 na przykład ‘2007-12-03T10:15:30+1:00 Europe/Paris’
  • ZoneId – Identyfikator strefy czasowej na przykład ‘Europe/Paris’
  • ZoneOffset – Przesunięcie strefy czasowej od UTC/Greenwich na przykład ‘+02:00’
 • Enum
  • DayOfWeek – Nazwy dni tygodnia na przykład ‘Tuesday’
  • Month – Nazwy miesięcy na przykład ‘July’
 • Exception
  • DateTimeException – Wyjątek wyrzucany w razie problemów z obliczeniem daty i/lub czasu

Klasy zdefiniowane w pakiecie reprezentują podstawowe pojęcia związane z datami i czasem, takie jak: chwila, czas trwania, czasy, strefy czasowe i okresy. Wszystkie z nich wynikają z kalendarzowa przyjętego w normie ISO-8601, którym jest proleptyczny kalendarz gregoriański. Wszystkie klasy są immutable (niezmienne) i bezpieczne wątkowo.

Każda instancja daty-czasu jest złożona z pól. dostępnych z API. Dla niskopoziomowego dostępu do pól można skorzystać a klas pakietu java.time.temporal.

Każda klasa zawiera obsługę drukowania i parsowania dat i czasu. Aby skorzystać z możliwości własnego formatowania można skorzystać z klas pakietu java.time.format.

Klasy pakietu java.time.zone powinny być stosowane wszędzie tam, gdzie przekracza się granice systemu, np. w bazach danych i w sieci.

Klasy pakietu java.time.chrono zawierają API neutralnych kalendarzy. Są używane do tworzenia kalendarzy zlokalizowanych innych niż domyślny kalendarz ISO.

Pakiety składowe:

 • java.time.chrono – API rodzajowe dla kalendarzy zlokalizowanych, innych niż domyślny kalendarz ISO.
 • java.time.format – dostarcza klas do drukowania i parsowania dat i czasu
 • java.time.temporal – zawiera klasy zapewniające dostęp do dat i czasów przy użyciu pól i
  jednostek oraz regulatorów (korektorów) czasu
 • java.time.zone – obsługa stref czasowych i reguł nimi sterujących