Zielony Smok - logo witryny

Cuda Mojżesza – woda ze skały

Wj 17,5-6

5 Pan odpowiedział Mojżeszowi: «Wyjdź przed lud i weź kilku ze starszych Izraela ze sobą. Weź w rękę laskę, którą uderzyłeś Nil, i idź.
6 Oto Ja stanę przed tobą na skale, na Horebie. Uderzysz w skałę, a wypłynie z niej woda, i lud zaspokoi swe pragnienie». Mojżesz uczynił tak na oczach starszyzny izraelskiej.

Woda ze skały
Ryc. Woda ze skały (rys. Maciej Krzywcki)

Mojżesz przebywał prawie 40 lat wśród Madianitów. Bywał też na górze Horeb i w jej okolicy. Pasł stada owiec i poznawał sposoby na przetrwanie w surowym klimacie pustyni. Prawdopodobnie tam nauczył się tej sztuczki. Otóż w górach w sezonie deszczowym woda spływa do podnóża gór i tam gromadzi się pod warstwą piasku i wapienia. Jeśli w taką skorupę uderzyć, rozbija się i uzyskuje się dostęp do wody, choć często nie są to duże ilości. Mieszkańcy pustyni do dziś stosują ten sposób.

Czasopismo: Blog Zielonego Smoka

Artykuł: nr 200

Autor: Jacek Piechota