Zielony Smok - logo witryny

Cuda Mojżesza – gorzka woda staje się słodka

Wj 17,23-25

23 I przybyli potem do miejscowości Mara, i nie mogli pić wód, gdyż były gorzkie; przeto nadano temu miejscu nazwę Mara.
24 Szemrał lud przeciw Mojżeszowi i mówił: «Cóż będziemy pili?»
25 Mojżesz wołał do Pana, a Pan wskazał mu drewno. Wrzucił on je do wody, i stały się wody słodkie. Tam Pan ustanowił dla niego prawa i rozporządzenia i tam go doświadczał.

Ryc. Mojżesz uzdatnia wodę (rys. Maciej Krzywcki)

Wytłumaczenie

Woda była gorzka, gdyż zawierała siarczan wapnia CaS04. Gdy do wody doda się kwasu szczawiowego, siarczan wapnia po związaniu przez kwas szczawiowy strąca się (opada na dno) jako nierozpuszczalny osad i woda przestaje być gorzka.

Beduini do dziś dodają do gorzkiej wody gałązek krzewu zwanego elwah, gdyż zawiera w soku spory % kwasu szczawiowego.

W Polsce moglibyśmy dodać szczaw albo rabarbar.

Czasopismo: Blog Zielonego Smoka

Artykuł: nr 158

Autor: Jacek Piechota