Zielony Smok - logo witryny

Co to jest 'PATH'?

Zakładam, że korzystasz z systemu Windows 7 lub wersji późniejszej.

PATH (ang. ścieżka) albo Path to zmienna środowiskowa używana w systemach operacyjnych Windows, Solaris i Linux. PATH wskazuje położenie ważnych i szczególnie często używanych plików uruchamiających. Zazwyczaj programy te mają rozszerzenie *.bat albo *.exe. Lista wszystkich rozszerzeń plików uruchamiających dostępnych w systemie operacyjnym jest zawarta w zmiennej systemowej PATHEXT.

Zmienne środowiskowe w Windows mogą być systemowe, czyli dostępne dla wszystkich użytkowników albo dla konta dostępne tylko dla jednego użytkownika.

Jak listować wartość zmiennej PATH?

Bez użycia wiersza poleceń

W Win 10 w okienku narzędzia Lupa wpisujesz ‘zmienne’, klikasz jedną z opcji menu (Rys. 174):

  • Edytuj zmienne środowiskowe systemu
  • Edytuj zmienne środowiskowe dla konta
Co to jest PATH?
Rys. 174. Opcje wyboru rodzaju zmiennych

W pierwszym przypadku musisz jeszcze kliknąć przycisk ‘Zmienne środowiskowe’

Otrzymujesz dostęp do okna zmiennych środowiskowych (Rys. 175).

Co to jest Path?
Rys. 175. Okno zmiennych systemowych Win 10

Możesz je usuwać, dodawać lub zmieniać.

U mnie zmienna systemowa Path zawiera:

%JAVA_HOME%\bin;
%DERBY_HOME%\bin;
C:\Program Files (x86)\Intel\iCLS Client\;
C:\Program Files\Intel\iCLS Client\;
C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;
C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;
C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\PhysX\Common;
C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTSystem\;
%SystemRoot%\system32;
%SystemRoot%;
%SystemRoot%\System32\Wbem;
%SYSTEMROOT%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;
%SYSTEMROOT%\System32\OpenSSH\;
C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL;
C:\Program Files\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL;
C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT;
C:\Program Files\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT;
C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\;
C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\;

Jak widzimy poszczególne ścieżki są oddzielone średnikiem.

Jeżeli poszukiwane jest jakieś narzędzie to foldery podane w zmiennej PATH są przeszukiwane od góry do dołu, a właściwie od lewej do prawej. Jeżeli narzędzie zostanie znalezione zostanie użyte. Jeżeli będzie więcej narzędzi o tej samej nazwie – pozostałe nigdy nie zostaną użyte.
Jeżeli jakichś narzędzi używasz częściej – foldery je zawierające powinny znaleźć się bliżej początku zmiennej.

Z użyciem wiersza poleceń

Możesz użyć klasycznego wiersza poleceń albo Windows PowerShell.

W Win 10 w okienku narzędzia Lupa wpisujesz polecenie cmd, klikasz opcję menu

‘Wiersz polecenia’. Istnieje wiele innych sposobów uruchomienia wiersza poleceń – bez trudu znajdziesz je w Internecie.

Po otwarciu okna wpisujesz (Rys. 176):

Co to jest PATH?
Rys. 176. Polecenie listujące zmienne środowiskowe

Polecenie listuje zmienne środowiskowe.

Jak ustawić zmienną środowiskową?

Wartość zmiennej środowiskowej możemy ustawić albo z okna zmiennych środowiskowych albo z linii poleceń.

Ustawienie zmiennej na stałe

.

Ustawienie zmiennej PATH w oknie zmiennych środowiskowych ustawia wartość zmiennej na stałe.

Ustawienie zmiennej tymczasowo

Ustawienie zmiennej z wiersza poleceń ustawia zmienną tymczasowo.

Gdybyśmy chcieli dodać np. wartość zmiennej DERBY_HOME ( zawierającej C:\Derby) do
zmiennej systemowej PATH możemy to zrobić wydając polecenie SET.

set PATH=%DERBY_HOME%\bin;%PATH%

Wartość zmiennej DERBY_HOME po dołączeniu ‘\bin’ została dodana tymczasowo do zmiennej
PATH. (Rys 177):

Co to jest PATH?
Rys. 177. Polecenie tymczasowo ustawiające zmienną środowiskową

Po zamknięciu wiersza poleceń zmiana ta zostanie anulowana.

Dlaczego korzystamy ze zmiennej PATH?

Załóżmy, że chcemy uruchomić z linii poleceń narzędzie bazy danych Apache Derby sysinfo.bat
znajdujące się w folderze C:\Derby\bin.

Aby to zrobić musimy wykonać komendy (Rys. 178):

Co to jest PATH?
Rys. 178

Jeżeli ustawimy zmienną DERBY_HOME=C:\Derby to C:\Derby wskazuje główny folder instalacji bazy danych Apache Derby.

Jeśli do zmiennej PATH dodamy informację %DERBY_HOME%\bin; to podajemy folder, w którym znajdują się skrypty uruchamiające poszczególne narzędzia.

Teraz narzędzie możemy uruchomić z inii poleceń znacznie prościej (Rys. 179):

Co to jest PATH
Rys. 179

Podobnie postąpiliśmy w przypadku zmiennej JAVA_HOME. Dzięki temu nie musimy teraz każdorazowo wchodzić do folderu zawierającego narzędzia Java albo wypisywać skomplikowanych ścieżek, aby użyć danego polecenia.

Jeżeli do programowanie używasz IDE (Eclipse, Netbeans, IntelliJ IDEA) w zasadzie warto ustawić jedynie zmienną JAVA_HOME i dodać %JAVA_HOME%\bin do zmiennej PATH, gdyż wiele programów i narzędzi podczas instalacji szuka tej zmiennej. Jeśli chodzi na przykład o Apache Derby to wszystkie narzędzia z folderu %DERBY_HOME%\bin można uruchomić z programu Java.