Zielony Smok - logo witryny

Co oznaczają imiona Adam i Ewa?

Adam

Imię Adam
Ryc. Imię Adam
(rys. Jacek Piechota)

Imię Adam w języku hebrajskim znaczy ‘istota ludzka, człowiek’, ale jest też rzeczownikiem zbiorowym znaczącym ‘ludzie/ludzkość’

adam znaczyło też ‘czerwony’

adama – to zaorana ziemia, oczywiście czerwona, jak większość żyznych gleb w Mezopotamii.

A więc Bóg ulepił człowieka (adam) z prochu ziemi (adama) i tchnął w niego tchnienie życia, wskutek czego człowiek stał się duszą żyjącą.

Ewa

Imię Ewa
Ryc. Imię Ewa
(rys. Jacek Piechota)

Imię Ewa występuje w ST w Rdz 3,20 oraz Rdz 4,1.

W oryginale hebrajskim Ewa w obu przypadkach występuje jako hawwa, co przypomina w wymowie określenie ‘matka wszystkich żyjących’. Jednak obecnie przyjmuje się, że etymologicznie słowo hawwa pochodzi z języka aramejskiego, gdzie znaczyło ‘wąż’.

W greckiej Septuagincie – w pierwszym cytacie – Ewa występuje jako Zoe co tłumaczone jest dosłownie, jako ‘Życie’, a w drugim jako Eua, czyli po prostu ‘Ewa’.

Czasopismo: Blog Zielonego Smoka

Artykuł: nr 53

Autor: Jacek Piechota