Zielony Smok - logo witryny

Baza danych w ścieżce klas

Umieszczenie bazy w ścieżce klas

Gdy umieścimy bazę danych w pliku *.zip albo *.jar możemy umieścić ten plik w ścieżce klas CLASSPATH (Rys. 289).

Baza danych w ścieżce klas
Rys. 289

Użytkowanie bazy w ścieżce klas

Łączymy się z bazą danych:

jdbc:derby:classpath:sciezka_do_bazy

W naszym przykładzie:

jdbc:derby:classpath:baza_urzedow

Klasa R096_classpath.java

Nie zapomnij wyeksportować pakietu z poniższą klasą

package aderby.specyf;

import aderby.DerbyUtil;

import java.sql.*;

public class R096_classpath {
  private static final String baza = "baza_urzedow";
  private static final String selectData = "SELECT * FROM urzad";

  public static void main(String[] args) {
    System.out.println(System.getProperty("java.class.path"));
    DerbyUtil.setReadOnlyProps();
    DerbyUtil.startDerbyEngine(DerbyUtil.embdriver);
    Connection conn = DerbyUtil.connectClasspathDB(baza, "");
    Statement stat = null;
    ResultSet rs = null;
    try {
      stat = conn.createStatement();
      rs = stat.executeQuery(selectData);
      while (rs.next()) {
        System.out.println(rs.getString(1) + " | " + rs.getString(2));
      }
    } catch (SQLException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    DerbyUtil.close(stat);
    DerbyUtil.close(conn);
    DerbyUtil.close(rs);
    DerbyUtil.shutdownEmbeddedDB(baza);
    DerbyUtil.shutdownDerbyEngine();

  }
}
Wynik
.;C:\Przyklady\baza_urzedow.jar;
  C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTSystem\QTJava.zip;
1 | Nazwa urzędu
2 | Urząd Skarbowy
3 | Urząd Skarbowy
4 | Urząd Skarbowy
...

Pliki do ściągnięcia

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.