1. Uruchom Thunderbirda
2. Kliknij przycisk ‘trzy poziome kreski’ (z prawej strony u góry)
3. Z menu wybierz ‘Filtrowanie wiadomości’.
4. Kliknij ‘Filrowanie wiadomości’. Otworzy się okienko ‘Filtrowanie wiadomości’
5. Ustaw :
– ‘Filtry konta’ na adres, który będzie filtrowany
– ‘Zastosuj wybrane filtry w folderze’ na folder ‘Odebrane’, ewentualnie wybierz dalej uścislając folder. Ja zostawiam na ‘Odebrane’
6. Kliknij przycisk ‘Nowy’
7. Nadaj filtrowi nazwę – ja nazwałem go ‘.icu’ (Rys. 1)

Tworzenie filtra w Thunderbirdzie
Rys. 1.

8. Ustaw warunki na ‘Spełniony dowolny z warunków’
Chcemy odfiltrować wiadomości, w których ades nadawcy kończy się na ‘.co’.
9. Ustaw górę filtru na ‘Nadawca’ ‘zawiera’ ‘.co’. Znak ‘+ z prawej służy do dowania nowych warunków po danym warunku.
10. Ustaw dół filtru na ‘Usuń wiadomość’
11. Kliknij przycisk ‘OK’
12. Kliknij przycisk ‘Filtruj’, aby sprawdzić czy wiadomości zostały usunięte do kosza
Uwaga. Przy ustalaniu warunku na obecność słów w tytule wiadomości lub treści wiadomości – podane słowa NIE MOGĄ zawierać polskich liter.