Modyfikacje założeń prawa Hardy’ego – Weinberga

Lp. Założenie Modyfikacja założenia
1 Osobniki są diploidalne (gen ma dwa allele jednocześnie) Osobniki są haploidalne
Osobniki są poliploidalne
2 Rozważamy jeden gen (allele położone są w tym samym locus) Więcej niż jeden gen (allele z różnych loci)
3 Rozważamy dwa allele genu, np. A i a Gen ma więcej niż dwa allele (allele wielokrotne)
4 Allele położone są na autosomach (częstość alleli u
osobników męskich i żeńskich jest jednakowa)
Allele położne są na chromosomach płci
5 Populacja jest bardzo duża Populacja jest mała
6 Rozmnażanie jest płciowe Rozmnażanie bezpłciowe
Rozmnażanie mieszane
7 Kojarzenie osobników jest losowe, panmiktyczne Kojarzenie nielosowe (subpopulacje)
Kojarzenie nielosowe (selekcja sztuczna)
Kojarzenie nielosowe (chów wsobny)
8 Kolejne pokolenia nie zachodzą na siebie Kolejne pokolenia zachodzą na siebie
9 Nie działa dobór Działa dobór naturalny
Działa dobór płciowy
10 Nie zachodzą mutacje Zachodzą mutacje
11 Nie występuje migracja Występuje migracja

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *