Skalowanie – Zwiększenie

Zwiększenie wielkości figury następuje, gdy dx>1 lub dy>1.

Zawartość możesz zobaczyć w
przeglądarce obsługującej element <canvas>
z kontekstem "2d"

Listing

	var cv = document.getElementById("canvas");
	var ctx = cv.getContext("2d");
	var leftX = 10;
	var topY = 10;
	var width = 150;
	var height = 100;
	var cornerRadius = 15;
	drawRectangle(ctx);					
	ctx.scale(1.5,1.5);		
	ctx.translate(160, 60);		
	drawRectangle(ctx);			
	

Metoda drawRectangle pochodzi ze skryptu transform.js.
Wszystkie skrypty są dostępne tutaj.