Zerowanie macierzy

Aktualną macierz <canvas> zastępujemy macierzą zerową:

Zerowanie macierzy

przy użyciu
setTransfrorm(0,0,0,0,0,0)
. Aktualna macierz staje się macierzą zerową.

Macierz jednostkowa

Aktualną macierz <canvas> zastępujemy macierzą jednostkową:

Macierz jednostkowa

przy użyciu
setTransfrorm(1,0,0,1,0,0)
. Aktualna macierz staje się macierzą jednostkową.