Zamykanie ścieżki

PolecenieclosePath() zamyka bieżacą operację rysowania. Po wydaniu
tego polecenia automatycznie dorysowywana jest linia pomiędzy ostatnim punktem
bieżącej ścieżki, a jej punktem początkowym.

Zawartość możesz zobaczyć w
przeglądarce obsługującej element <canvas>
z kontekstem "2d"

Listing

	var cv = document.getElementById("canvas");
	var ctx = cv.getContext("2d");		
	//-		
	ctx.moveTo(50, 150);
	ctx.strokeStyle = "#0000ff";
	ctx.lineTo(150, 150);
	ctx.lineTo(150, 50);
	ctx.lineWidth = 15;	
	ctx.closePath();
	ctx.stroke();
	//-
	ctx.beginPath();
	ctx.moveTo(200, 150);
	ctx.strokeStyle = "#0000ff";
	ctx.lineTo(300, 150);
	ctx.lineTo(300, 50);
	ctx.lineWidth = 15;		
	ctx.stroke();		
            

Jak widzimy nie ma potrzeby dorysowywania trzeciej linii. Jest ona rysowana
automatycznie.