Uwagi do toDataURL()

dataURL możemy użyć w następujących konfiguracjach:

  1. cv.toDataURL()
  2. cv.toDataURL("image/png")
  3. cv.toDataURL("image/jpeg", 1.0)

Dwa pierwsze zapisy są identyczne ponieważ domyślnie obraz zapisywany jest
jako ‘png’. Tło obrazka jest czarne: rgb(0,0,0), ale ponieważ kanał alfa jest ustawiany na 0, czyli
obrazek jest przezroczysty: rgba(0,0,0,0).

HTML5 canvas - uwagi do dataURL

Przez obrazek jest widoczne np. białe tło.

HTML5 canvas - uwagi do dataURL

Jeżeli użyjemy trzeciego zapisu otrzymamy tło czarne rgb(0,0,0).

Jest to wynikiem faktu, że tablica danych jest pusta, czyli rgb(0,0,0).

W takiej sytuacji alfa jest przyjmowane domyślnie jako 1.0, a więc otrzymujemy
rgb(0,0,0,1), czyli kolor czarny.

Jeśli nie chcesz koloru czarnego możesz wypełnić canvas żądanym kolorem, a następnie
rysować na canvas.