Ustawienia czcionki

Dane czcionki podajemy w następującej kolejności:

“styl wariant grubość wielkość nazwa”

Każdą z wartości domyślnych określonych jako ‘normal’ można pominąć,
np.
‘normal normal normal 16px courier’ możemy podać jako:
font=’16px courier’