Podstawy teoretyczne fraktali zostały szczegółowo omówione w mojej książce..
Do działania prezentowanych kodów potrzebny jest skrypt ‘fractals.js’, który możesz zaleźć tutaj.

Trójkąt Sierpińskiego metoda losową

Zawartość możesz zobaczyć w
przeglądarce obsługującej element <canvas>
z kontekstem "2d"


Listing

	drawSierpinskiRandom(100000);