Translacja

Macierz translacji ma postać:

Macierz translacji

a cała operacja wygląda następująco:

Translacja

gdzie x, y oznaczają aktualne współrzędne punktu, który
ulegnie przesunięciu.

Translację, czyli przesunięcie obiektu możemy wykonać trzema
metodami.