Translacja – Sposób 3:

Tworzymy macierz jednostkową przy użyciu
setTransfrorm(1,0,0,1,0,0)
. Aktualna macierz staje się macierzą jednostkową.

Ustawiamy translację przy użyciu
transform(1,0,0,1,dx,dy)
. Wynikiem jest pomnożenie macierzy jednostkowej przez macierz
translacji, co w rezultacie daje translację, czyli ten sam wynik co w
sposobie 2.

Zawartość możesz zobaczyć w
przeglądarce obsługującej element <canvas>
z kontekstem "2d"

Listing

	var cv = document.getElementById("canvas");
	var ctx = cv.getContext("2d");
	var leftX = 10;
	var topY = 10;
	var width = 150;
	var height = 100;
	var cornerRadius = 15;
	drawRectangle(ctx);
	ctx.setTransform(1,0,0,1,0,0);
	ctx.transform(1,0,0,1,160,60);
	drawRectangle(ctx);	
	

Metoda drawRectangle pochodzi ze skryptu transform.js.
Wszystkie skrypty są dostępne tutaj.