Translacja – Sposób 1

Używamy
translate(dx, dy)
. dx – oznacza przesunięcie w poziomie, dy – określa
przesunięcie w pionie. Ta transformacja jest złożeniem aktualnej
macierzy przekształceń i żądanej przez programistę translacji.

Zawartość możesz zobaczyć w
przeglądarce obsługującej element <canvas>
z kontekstem "2d"

Listing

	var cv = document.getElementById("canvas");
	var ctx = cv.getContext("2d");
	var leftX = 10;
	var topY = 10;
	var width = 150;
	var height = 100;
	var cornerRadius = 15;
	drawRectangle(ctx);
	ctx.translate(160, 60);	
	drawRectangle(ctx);	
	
Uwagi

Metoda drawRectangle pochodzi ze skryptu transform.js.
Wszystkie skrypty są dostępne tutaj.