Szerokość linii

Szerokość linii jest ustawiana dla kontekstu. Dopóki nie zostanie zmieniona
obowiązuje dla wszystkich ścieżek.

Szerokość ustawiamy ustawiając właściwość lineWidth podając liczbę pikseli.

Zawartość możesz zobaczyć w
przeglądarce obsługującej element <canvas>
z kontekstem "2d"

Listing

	var cv = document.getElementById("canvas");
	var ctx = cv.getContext("2d");		
	ctx.beginPath();
	ctx.moveTo(100, 100);
	ctx.lineTo(300, 250);
	ctx.lineWidth = 10;
	ctx.stroke();